« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Środa, 27 stycznia 2021 r., imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Bralski do odstrzału

Radny Dariusz BralskiRadny Dariusz BralskiDobra passa na zawodowej ścieżce radnego Dariusza Bralskiego może się niebawem skończyć. Z pracownika fizycznego stał się wiceprezesem Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Stanowisko niedawno stracił, a teraz zarząd spółdzielni całkowicie chce go zwolnić z pracy.

Bralski w OSM pracuje od ponad 35 lat. Jest byłym członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej wyrzuconym z partii w 2011 roku. Już wtedy mocno sympatyzował z lokalnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. W spółdzielni zatrudniony był jako konserwator, a ostatnio piastował stanowisko dozorcy. Gdy został radnym, przekonał do siebie władze spółdzielni i w sierpniu 2012 roku został jej wiceprezesem. Dobra passa minęła w czerwcu, gdy nowym przewodniczącym rady nadzorczej został Grzegorz Oracz, a na stanowisko prezesa powróciła Janina Zambroń. Jedną z pierwszych decyzji nowego zarządu było odwołanie Dariusza Bralskiego z funkcji wiceprezesa. Kwestią czasu pozostawała decyzja o tym, czy Bralski w ogóle w spółdzielni pozostanie i wróci do dawnych obowiązków.

O tym czy Bralski pozostanie w OSM zdecyduje rada miasta. Do ratusza wpłynął bowiem wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Bralskim. Jako, że jest radnym, zgodę na pozbawienie go pracy musi wyrazić rada miasta.

Zarząd w piśmie, jako powód zwolnienia Bralskiego, podaje szereg nieprawidłowości, których ten miał się rzekomo dopuścić. Szeroko opisano aż dwanaście punktów z zarzutami, głównie narażenia spółdzielni na straty finansowe.

Dotyczą one niedopełnienia obowiązków m.in. przy realizacji rozbudowy pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Hallera 13, wymianie wodomierzy mechanicznych na wodomierze z odczytem radiowym, modernizacji Pawilonów Handlowych przy ul. Hallera 34 i 36, wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach przy ul. Sienkiewicza 47,19,49 a, 51, niedopełnieniu obowiązków przy prowadzeniu spraw z powództwa Janiny Zambroń i narażenie Spółdzielni na nieuzasadnione koszty, dopuszczeniu do powstania bezpodstawnego uszczuplenia mienia spółdzielni oraz naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego poprzez dwukrotne wypłacenie nagród jubileuszowych członkom Zarządu: Dariuszowi Bralskiemu i Bogusławie Drężek w okresie 2012-2014 r. za ten sam okres zatrudnienia, przekształceniu nieruchomości garażowej przy ul. Modrzejewskiej 2 na 20 nowych działek skutkujące wygenerowaniem zbędnych kosztów po stronie spółdzielni, przygotowywaniu walnego zgromadzenia spółdzielni poprzez nie uwzględnienie prawidłowo zgłoszonych żądań zamieszczenia w porządku obrad projektów uchwał wniesienia oznaczonych spraw i poprawek do uchwał WZ, bezzasadnym przeprowadzeniu robót rozbiórkowych w lokalu użytkowym przy ul. Hallera 13, dopuszczeniu do funkcjonowania niezgodnego z zapisami statutu czteroosobowego składu zarządu, co spowodowało szkodę w postaci wypłacenia świadczeń z tytułu umów z czterema, a nie trzema członkami, niewłaściwym odnoszeniu się do pracowników spółdzielni, włącznie z naruszaniem ich godności osobistej, co stanowi naruszenie przepisów kodeksu pracy w tym zakresie, działaniu na szkodę spółdzielni poprzez pobieranie wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji zastępcy prezesa zarządu spółdzielni w wysokości 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego pomimo okresowego niewykonywania czynności z tego tytułu w związku z pełnieniem funkcji radnego i pobierania z tego tytułu stosownych diet.

O dalszych losach Dariusza Bralskiego zdecydują radni na najbliższej sesji. Ta, według naszych nieoficjalnych informacji, zostanie zwołana w połowie sierpnia.

Wyświetleń: 20847
 
11:25, 28.07.2015 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Brak komentarzy!

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne