« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Wtorek, 26 września 2017 r., imieniny Justyny, Cypriana, Euzebiusza

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Kto manipuluje treścią uchwał Rady Gminy Rzekuń?

Podczas ostatniej sesji rady gminy przewodniczący Edward Gryczka odczytał notatkę służbową, z której wynika, że uchwały podejmowane przez radnych są w toku urzędowych przygotowań zmieniane. Jak czytamy w notatce, zmiany są celowe i noszą znamiona fałszowania dokumentów.

Służbowa notatka została odczytana przez przewodniczącego Edwarda Gryczkę podczas obrad 21 marca. Z treści pisma wynika, że radni przyjęli zgłoszoną przez wójta uchwałę budżetową wraz z wypracowanymi z radą poprawkami. Taka uchwała, już po przegłosowaniu, jest dostosowywana przez urząd gminy, a następnie podpisywana przez przewodniczącego i wysyłana do organów nadrzędnych. Okazuje się jednak, że radni przegłosowali budżet w innym zakresie niż ten, który został później przygotowany przez pracowników gminy.

Jak poinformował przewodniczący, zmiany, które zostały dokonane bez wiedzy i woli rady to m.in. zapis w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zapis pierwotny, który brzmiał: "Remont drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 184 w miejscowości Laskowiec od ul. Granicznej do ul. Nowej" został zmieniony na zapis "Remont drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 184 w miejscowości Laskowiec i Teodorowo - poprawa stanu drogi".

- Zmiana w rozszerzeniu zadania o Teodorowo podyktowana jest w moim przekonaniu faktem wsparcia radnego z Teodorowa, który pozostaje w koalicji z wójtem, stanowiącej zdecydowaną mniejszość w radzie gminy Rzekuń - informował na sesji przewodniczący Gryczka.

Jak się okazuje, nie są to jedyne błędy odnalezione przez radnych, a początkowo podjęte uchwały zostały zmienione w kilku punktach. Jak poinformował Edward Gryczka, zmniejszono m.in. kwoty na realizację poszczególnych zadań. W opinii radnego takie działania są niedopuszczalne, a zmiany zostały naniesione na dokumenty bez akceptacji rady. Według przewodniczącego jest to ze strony urzędu gminy działanie przemyślane i celowe.

- Zmiana naniesiona we wszystkich trzech dokumentach wyklucza pomyłkę, a jest celowym, przemyślanym i zamierzonym działaniem mającym znamiona fałszowania dokumentów - pisze radny.

Wójt gminy przypomniał, że w ostatnim czasie sesje odbywały się często i było duże zamieszanie z budżetem i jego usystematyzowaniem, w związku z czym wkradł się pewien błąd. Włodarz nie wyjaśnił jednak dokładnie, czego błąd dotyczył, a głos przekazał swojej podwładnej. Pojawienie się zmian w już przegłosowanych uchwałach podczas sesji tłumaczyła skarbnik gminy Monika Michalska. Według urzędniczki błędy wynikały z jej przeoczenia. Zdaniem radnych działanie to było celowe. Przewodniczący złożył wniosek, aby sprawę zbadały odpowiednie organy i osoby kompetentne, które będą mogły ustalić, czy zgodnie z prawem wprowadzono zmiany bez wiedzy rady w już przegłosowane uchwały. Nie sprecyzował wówczas, jakie to będą organy i kto konkretnie miałby zająć się tą sprawą. Radni przychylili się do wniosku dziewięcioma głosami za, przy pięciu wstrzymujących się.

Poniżej pełna treść notatki przewodniczącego rady gminy Edwarda Gryczki:
W dniu 17 marca 2017 r. zostałem poinformowany przez pracownika do obsługi rady gminy - panią Emilię Bloch o przygotowanych uchwałach rady gminy, gotowych do podpisu. Uchwały, o których mowa, były przedmiotem obrad XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzekuń, która odbyta się 15 marca 2017 r. Za przygotowanie uchwał odpowiedzialna jest, z upoważnienia wójta gminy Rzekuń, skarbnik gminy. Z uwagi na ilość zmian, dokonałem analizy tych zgłoszonych przez wójta w autopoprawce, które były przedmiotem obrad ostatniej sesji, następnie podpisałem uchwały. Po głębszej analizie całości uchwały przygotowanej przez panią skarbnik wraz z naniesionymi i przygotowanymi przez radę gminy zmianami, przewodniczący komisji budżetu i oświaty radny Piotr Suchta dostrzegł niezgodność zadania w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z uchwalonym przez radę gminy budżetem na 2017 r. Zmiana, która została naniesiona bez akceptacji rady gminy i bez jej wiedzy, dotyczy zmiany zapisu zadanie "Remont drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 184 w miejscowości Laskowiec od ul. Granicznej do ul. Nowej" na zapis: "Remont drogi gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 217/5 i 184 w miejscowości Laskowiec i Teodorowo - poprawa stanu drogi". Zamiana w rozszerzeniu zadania o Teodorowo podyktowana jest, w moim przekonaniu, faktem wsparcia radnego Teodorowa, który pozostaje w koalicji z wójtem, stanowiącej zdecydowaną mniejszość rady gminy Rzekuń. Ponadto, w zgłoszonym projekcie uchwały, na zadaniu pod nazwą "Przebudowa dróg powiatowych nr 2581W, nr 2588W, nr 2568W, nr 2569W na terenie gminy Rzekuń zaproponowane zostało i przegłosowane przez radę gminy Rzekuń zwiększenie środków do 300 tyś zł. Tymczasem w przygotowanej przez panią skarbnik uchwale, również w jej uzasadnieniu, pkt. 10 oraz załączniku nr 4, poz. 11 środki na tym zadaniu zostały zmniejszone o 100 tyś zł. Zmiana naniesiona we wszystkich trzech dokumentach wyklucza pomyłkę a jest celowym, przemyślanym i zamierzonym działaniem, mającym znamiona fałszowania dokumentów. Zmiana wysokości środków na zadaniu, powielana w poszczególnych dokumentach, naniesiona zostali bez akceptacji rady gminy Rzekuń, co jest w mojej ocenie niedopuszczalne. Jako przewodniczący rady gminy Rzekuń, podpisując ostatecznie przegłosowane i przygotowane uchwały jestem przekonany, że stanowią one odzwierciedlenie i wolę większości rady gminy Rzekuń wyrażoną w drodze glosowania podczas obrad sesji. Wobec zaistniałych faktów, jako przewodniczący rady gminy Rzekuń, jestem zobligowany do poinformowania o nich radnych rady gminy Rzekuń na XXXI sesji Rady Gminy Rzekuń zaplanowanej na dzień 21 marca 2017 r., w celu nadania dalszego biegu sprawie.

Notatka służbowa radnego Edwarda Gryczki została przez niego odczytana podczas XXX sesji rady gminy, która odbyła się 21 marca br.

Wyświetleń: 4439
 
08:53, 10.04.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Wiemy
06:57, 10.04.2017 r.
Chyba wszyscy wiemy kto manipuluje? Włodarz? Bo kto inny by tak robił
.
07:54, 10.04.2017 r.
I oni się jeszcze dziwią, że ktoś UWAGA UWAGA śmie żądać przyłączenia do Ostrołęki, miast mieszkania w tym bałaganie xD
lulek
07:57, 10.04.2017 r.
Uchwała Rady Gminy, to jest akt prawny, a więc to, co się stało, to jest fałszerstwo, czyli sprawa do wyjaśnienia, dla organów ścigania.
Brawo Przewodniczący!
08:12, 10.04.2017 r.
Brawo za bystrość umysłu i konsekwencje.
Wiadomo kto za tym stoi i jaka to sprytna "Pomyłka" , która się sama w tylu dokumentach naniosła.
Proponuję sięgnąć do wcześniejszych zmian budżetowych od momentu gdy wójtem jest Pan Godzina. Zapewne jest tam wiele takich " pomyłek" .
Pokrętne tłumaczenia pani Skarbnik na sesji godne przedszkolaka i narażające ją na śmieszność. Zwolnienie kilkutygodniowe Pani od obsługi rady to też przypadek?
Państwo w państwie!!!
A wójt radnym literówki i przejęzyczenia ma czelność wytykać
Brawo klub za kontrolę, bo dotychczas to samowola pełną parą!
prawda
08:39, 10.04.2017 r.
Prawdą jest że już odpowiednie organa się zajęły tą "pomyłką",
że pani Skarbnik już jest obecna na sesjach odkąd Przewodniczący skargę do odpowiednich organów napisał, że wójt oprócz długopisu i ołówka zaoferował kartki przewodniczącemu.
A jak się w tej sytuacji czyją wójtowe marionetki? One wierzą w tę "pomyłkę"? Udają, że jej nie ma? Aż taka ślepota polityczna dopadła? To już żaden psychiatra nie pomoże. Trzeba odizolować od społeczeństwa żeby innych nie zarażać.
Lidia
08:47, 10.04.2017 r.
A czarna mamba jaka dumna przy wójcie siedzi aż żal patrzeć.

Śmieją się pracownicy z id....tki bo to na zlecenie działa strasząc że nagrody nie da jak się słuchać jej nie będą i odmawiać protokołowania na sesjach.

Że to nie wstyd tak swoich sąsiadów tak traktować. Za rok trzeba chyba będzie się stąd wyprowadzić.

Męża żal bo już wstydzi się to widać.
Do Lidia
08:52, 10.04.2017 r.
Jak trzeba być ograniczonym żeby innych publicznie obrażać?
Lepiej się poczułaś nazywając tę panią id...???
Ludzie dlaczego Wy tacy chamscy jesteście???
Kto
08:59, 10.04.2017 r.
Po pierwsze. Czy jest potrzebne droga w Teodorowie? Chyba dobrze że chcą coś budować. Więc proszę nie przeszkadzać.

Po drugie dlaczego, ten kto podpisał nie przeczytał tego co podpisuje a teraz bije pianę. Wstyd.

Po mylić się każdemu, zdarzy
Po trzecie idą święta i to jakie. Więc odrobinę refleksji i wyciszenia
do do Lidii
10:05, 10.04.2017 r.
A skąd wiesz o której pani ktoś pisze? Brak przecież danych.
Skoro wiesz, to znaczy prawdę podają.
ktosiu!
10:20, 10.04.2017 r.
Po pierwsze: to Rada Gminy decyduje, gdzie i co jest potrzebne, rada gminy uchwala, wójt wykonuje. Nikt nie ma prawa po uchwaleniu przez radę budżetu nanosić żadnych zmian, bo to jest fałszowanie dokumentów.
Po drugie:
Przewodniczący podpisując podjęte uchwały wnoszone autopoprawką nie analizuje za każdym razem całego budżetu który ma kilkadziesiąt stron. Urząd ma obowiązek pracować zgodnie z prawem, to oczywiste. Każdy chyba ma świadomość co grozi w przypadk łamania prawa.
Podejrzliwi są ci, którzy sami kombinują. Pamiętaj!
Po trzecie:
Święta nie upoważniają nikogo do łamania prawa i bez względu na czas prawda wychodzi na jaw.
Świętami zasłonić się chyba kodeksu nie da. Pozdrawiam.
obiektywnie
10:38, 10.04.2017 r.
Jeśli artykuł przedstawia fakty, a wszystko na to wskazuje, to czarno to widzę. Za pracę urzędu odpowiada wójt.
Ta pani Skarbnik to sama taka pomysłowa? Czy na zalecenie?
Wstyd faktycznie żeby się imać czegoś takiego. Chyba ktoś tu radnych nie docenił. Pozdrawiam Pana Przewodniczącego i Klub.
Waldek
12:36, 10.04.2017 r.
Mieszkańcy Ław powinni się bliżej przyjrzeć współpracy wójta z sołtysem i sprawdzić jak realizowany jest fundusz sołecki.
Zanim złożą podpisy na tajemniczych listach niech się upewnią, czy to wszystko odbywa się zgodnie z prawem bo głośno się robi.
nie mieści się w głowie
12:47, 10.04.2017 r.
Pan Wójt zwołał sesję i przygotował kolejne zmiany, polegające na wyrzucaniu inwestycji tam, gdzie sołtys czy radny go nie popiera, a wstawianiu tam, gdzie go popierają. Już tylko wschód, ale w bardzo małym procencie. To taka demokracja w wójtowym wydaniu.
Chcesz mieć, rób co każę, nie będziesz posłuszny, nic nie dostaniesz.
Honorowy powie: spier.....
Pozbawiony kręgosłupa zapyta: które buty Panu wyczyścić?
czary mary
13:02, 10.04.2017 r.
Drukarkę pani Skarbnik należy zgłosić jako ósmy cud świata. Bo jeśli zgodnie z jej tłumaczeniem na sesji, podsunietym na kartce przez Pana Wójta, na ekranie wszystko było dobrze, a źle wyszło z drukarki to jest to niewątpliwie drukarka
"Czarodziejka". Ciekawe co ona jeszcze potrafi...strach uruchomić taki nowatorski egzemplarz techniki. Coś nieprawdopodobnego!
Sama drukarka naniosła zmiany w uchwale, załączniku i uzasadnieniu.
Cuda nad cudami, dziwy nad dziwami! Moja w domu też się sama uruchamia, ale takich cudów nie potrafi! Choć muszę się jej bliżej przyjrzeć.
To w zasadzie może Skarbnik w ogóle w gminie niepotrzebny. Mądre urządzenie wystarczy. Nie dość że kwoty zmienia, to jeszcze zapisy zadań inwestycyjnych rozszerza i to jak....akurat Teodorowo dodała. Nie Dzbenin, Susk, nie Borawe. Drukarka też, podobnie jak wójt, lubi radnego Pana Konopkę.
A mówią żeby w cuda nie wierzyć.
Mieszkaniec
14:28, 10.04.2017 r.
Kolejny przekręt wójta ujrzał światło dzienne , proponuje sprawdzić wcześniejsze uchwały czy są zgodne z tym co rada przegłosowała. Jak to Pawlak by powiedział "a taki był dobry, amerykański";-)
kaktus
15:16, 10.04.2017 r.
Mam nadzieję, że radnym nie zadrży ręka, przez złożeniem zawiadomienia do prokuratury.
Bolek
16:38, 10.04.2017 r.
Ale przynajmniej zdjęcie zmienili
To już jakiś postęp
MO wychodzi na prostą
Tom
17:41, 10.04.2017 r.
Rada Gminy to organ ustawowy, posiadający prawa i obowiązki.
Do kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał , - dla zainteresowanych bliżej odsyłam do ustawy o samorządzie gminnym.

Wójt powinien wiedzieć, i wie, że uchwały rady gminy to prawo miejscowe.
Nie ma prawa zmieniać podjętych uchwał rady ani w żaden sposób nimi manipulować. Pani skarbnik też nie ma takiego prawa, ani nikt inny.

W opisanym przypadku ewidentnie widać, że zmiana naniesiona we wszystkich trzech dokumentach, wyklucza pomyłkę a jest celowym, przemyślanym i zamierzonym działaniem, mającym znamiona fałszowania dokumentów.
Jest to rzecz niedopuszczalna.
Wygląda na to, że nie docenia się radnych z klubu, a także przewodniczącego rady,
nie szanuje się rady jako organu, wręcz lekceważy się ich - bo pewnie nie dopatrzą się, nie znają się, itp. Błąd rażący w rozumowaniu. Jak tak można.?!
Radni zostali wybrani przez swoich mieszkańców i jak widać wyrażnie, pracują dla ich dobra. Mimo różnego rodzaju utrudnień pracy radzie gminy, wręcz wprowadzaniu w błąd przez wójta czy manipulacji - ci radni świetnie dają sobie radę, posiadają wiedzę i potrzebne umiejętności aby widzieć błędy wójta, nie dać się oszukać, rozpoznać pułapki wszelkie i w utrudnionych warunkach pracować dzielnie na rzecz mieszkańców naszej gminy.
Brawo Radni. Tak trzymać. Przekazać temat do stosownych organów.
Niech się wójt oczyści, jak wcześniej wielokrotnie mawiano.
śmiech nas sali
19:19, 10.04.2017 r.
wszyscy wiedza kto mąci i dlaczego
radni ci którzy nie pozwalaja prowadzić inwestycji zasotana przez mieszkancow rozliczeni


Refewrendum konieczne jednak Referendum referendum
Wy nie potrafiliście zrobic referendum tylko bicice piany

ale mieszkańcy potrafią i odwołają was
Smiechu
19:47, 10.04.2017 r.
Śmiechu twoja wypowiedź brzmi bardzo politycznie więc zakładam że jesteś związany z wójtem w jakiś sposób skoro piszesz takie bzdury.

Kto nie pozwala na inwestycje radni?

Więc proszę wyjaśnij mi dlaczego Pan wójt mając środki nie robi inwestycji?

Dlaczego nie realizuje inwestycji w zabielu mając zabezpieczone środki?
Dlaczego nie robi skweru mając pieniądze?
Dlaczego nie robi świetlicy w lawach przecież tam też ma pieniądze?

Radni wprowadzili te inwestycje dla mieszkańców. Zabezpieczyli pieniądze więc dlaczego wójt ich nie wykonuje?

Przeczytaj budżet to zobaczysz co tam jest i nie wprowadzaj w błąd bo kto blokuje to wszyscy wiedzą
A rozliczenie
19:49, 10.04.2017 r.
Porozmawiaj z sąsiadami i mieszkańcami to powiedzą ci kogo rozlicza.
spokojnie
19:57, 10.04.2017 r.
zobacz jak zrobiło sie tu spokojnie. Tylko nieświadomi jeszcze ujadają

odechce sie im jak pójdą się wytłumaczyć z tego co napisali
Nie ma jadu.....
pomyśl dlaczego???

mozesz i dostać zaproszenie żeby sie wytłumaczyć z tego co tu napisałeś

zapewniam cie że nie wynika to z czasu Wielkiego Postu
do kaktus
21:02, 10.04.2017 r.
Nie zadrżała. Sprawa w prokuraturze. I to nie radni będą się tłumaczyć ani internauci.
Prawda ujrzała światło dzienne więc wójtowe p.....się po kontach pochowały, żeby broń Boże nikt ich nie podejrzewał.
Zaproszenia przyjdą również. Drukarki nikt nie zapyta skąd wiedziała co drukować, choć wygląda na to, że według zamysłu wójta drukowała. Ta też oddana niczym czarny "podnóżek".
Wstydzić się powinni ci co na zlecenie skrzywdzili innych: Majdecka która zwolniła panią Dzbeńską, przegrała sprawę, pani Dzbeńska wróciła do pracy, Jaskólska, która zwolniła pana Wociala, przegrała sprawę we wszystkich trzech instancjach, pan Wocial wrócił do pracy, Grzegorczyk, który podziękował Przewodniczącemu za pracę i teraz straszy panią Majewską, Pieczyńska za gnębienie pani Lesiuk. Tym ludziom powinno być wstyd, że zabrakło im zdrowego rozsądku i kręgosłupa moralnego. Karma już wraca.
Prawnika Jaskólska dopiero w Pułtusku znalazła, bo żaden ostrołęcki prawnik nie chciał się babrać w takim g.....e, z góry przegranym. Parła w sądzie bezmyślnie a dziś zdziwienie że ludzie szacunku nie mają? Na to trzeba sobie zasłużyć i nie takim postępowaniem.
Czego ludzie z siebie dla stołka nie zrobią...wstyd.
mieszkaniec
05:48, 11.04.2017 r.
Zabłąkany zapust obrał wczoraj kolejną ofiarę, którą chce wystawić na pośmiewisko w oczach mieszkańców. Widziany był wczoraj w Dzbeninie, który jako jedna z nielicznych miejscowości się stara jednoczyć w walce o wspólne dobro i nie da się wójtowi poróżnić choć próby wszelkie obrażalski zapust podejmuje.
Tak trzymać Panie i Panowie. Powiat wspiera, Radni Gminy również i coś z tego będzie. Wójtowi nie w smak, to zrozumiałe, ale on już niewiele może.
Głos
08:32, 11.04.2017 r.
do - spokojnie
Czego straszysz, kogo i za co? Sam ujadasz jako ten nieświadomy.
Tu ludzie piszą prawdę, fakty. Boli cię ta prawda??
A innych nie bolało jak byli krzywdzeni?
A tych, którzy krzywdzili nie boli nic ? Mogą patrzeć sobie i innym w oczy?
Przecież mają świadomość, że krzywdzili dobrych, zaangażowanych, życzliwych ludzi bez powodu z ich strony.
Zastraszanie, manipulacja, dyktatura - zawsze szkodzą.
Świadoma część mieszkańców każdej gminy powinna reagować na to zło zdecydowanie.
Brak zdrowej reakcji na zło jest niejako przyzwoleniem na jego rozwój.
jeszcze zapytam
09:08, 11.04.2017 r.
Czy to pierwszy raz ta manipulacja w uchwałach została dokonana?
.... .... o tym najlepiej wie wójt i pani skarbnik.
Teraz wyszło szydło z wora w sprawie uchwał dzięki mądrości i wiedzy niektórych radnych, tu Pana Suchty, przewodniczącemu Komisji Budżetu i Oświaty.

Wcześniej zaufała wójtowi większość mieszkańców, potem radni.
Szybko okazało się, że był to wielki błąd. Wiele spraw nie da się już naprawić, wrócić zdrowia niektórym też nie.
To od naszej świadomości i naszych reakcji i działań zależy nasze dobro wspólne.
« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne