« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Niedziela, 24 września 2017 r., imieniny Gerarda, Teodora, Hermana

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Licytacja dwupokojowego mieszkania w centrum Ostrołęki

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż dwupokojowego mieszkania (z kuchnią, bez balkonu) o powierzchni 32,30 m kw. położonego na drugim piętrze w wieżowcu przy ul. Sienkiewicza 3 w Ostrołęce.

Przetarg odbędzie się w środę 10 maja br. o godz. 12.00 w siedzibie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Hallera 13 (świetlica, I piętro).

Przedmiot przetargu:
- mieszkanie przy ulicy Sienkiewicza 3/42 w Ostrołęce o powierzchni 32,30 m kw., na drugim piętrze, dwupokojowe z kuchnią, bez balkonu (w budynku 11-piętrowym),
- cena wywoławcza mieszkania według operatu szacunkowego - 66.481,00 zł.
- wysokość wadium wynosi 3.400,00 zł.

Kwota minimalnego pierwszego postąpienia w przetargu wynosi 2000,00 zł. Kwota kolejnych minimalnych postąpień w przetargu wynosi 1000,00 zł.

Pierwszeństwo w nabyciu lokali mają członkowie i kandydaci oczekujący w Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z wkładem zgromadzonym na książeczkach mieszkaniowych, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą osobiście do Spółdzielni gotowość zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu spośród w/w mieszkania - w terminie do 5 maja 2017 r. Mieszkanie zostanie wycofane z przetargu.

Warunki przetargu
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium.
2. Wadium należy wpłacić lub przelać na konto spółdzielni w banku PKO BP SA, numer rachunku: 58102038020000110201331420, aby najpóźniej w dniu 8 maja 2017 r. znajdowało się na rachunku bankowym spółdzielni. Na dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć adres mieszkania, którego dotyczy wadium.
3. Wadium przepada na rzecz spółdzielni, jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie wniesie całości wylicytowanej kwoty w terminie 14 dni od dnia przetargu i uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez spółdzielnię.
4. Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium i z dowodem osobistym. W przetargu uczestniczą obydwoje małżonkowie.
5. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody drugiego małżonka na przystąpienie do przetargu z notarialnym poświadczeniem podpisu lub przedłożenie umowy o rozdzielności majątkowej małżonków. Osoba rozwiedziona przedkłada spółdzielni wyrok o rozwodzie.
6. Cena rynkowa nabycia mieszkania w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w ciągu 14 dni od daty przetargu.
7. Opłaty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, założeniem księgi wieczystej i podatkiem od czynności cywilno-prawnych w całości ponosi nabywca mieszkania.
8. Lokal można oglądać. Szczegółowe informacje są udzielane w siedzibie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Hallera 13, pokój nr 8, tel. (29) 766-63-81, wew. 30, 40, 72, 71 w godzinach 9.00-14.00.
9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 8236
 
11:27, 23.04.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Brak komentarzy!

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne