« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Sobota, 21 października 2017 r., imieniny Urszuli, Hilarego, Celiny

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Nadzwyczajna sesja rady miasta o zmianach oświatowych (wideo)

Nadzwyczajne posiedzenie rady miasta zdominował temat zmian w oświacie. Radni zatwierdzili między innymi nowe obwody dla szkół podstawowych i przyjęli kryteria rekrutacji przedszkolnej. Wprowadzono także zmiany zgłoszone przez partnerów w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

Nowe kryteria punktowe mają ułatwić dostanie się do przedszkola dzieciom rodziców zatrudnionych w Ostrołęce, samotnie wychowującym dziecko oraz kontynuującym edukację przedszkolną rodzeństwa w tym samym przedszkolu.
Liczby punktów za każde kryterium będą przyznawane w sposób następujący:
1. dziecko obojga rodziców pracujących, wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 32 pkt,
2. rodzina dziecka korzysta ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce - 16 pkt,
3. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już lub bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym do wybranego przedszkola pierwszego wyboru lub szkoły wskazanych na pierwszej pozycji we wniosku - 8 pkt,
4. czas pobytu dziecka powyżej 5 godzin dziennie - 4 pkt,
5. dziecko uczęszczające wcześniej do publicznego żłobka (placówki opieki nad dzieckiem do lat 3)- 2 pkt,
6. lokalizacja przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania - 1 pkt.

- Chcieliśmy określić takie kryteria, które w maksymalny sposób dawałyby szansę tym dzieciom, które rzeczywiście są na terenie miasta zamieszkałe. Wiemy o tym, że co roku z terenu gmin ościennych trafiają do przedszkoli miejskich, samorządowych zarówno publicznych jak i niepublicznych dzieci, które powinny być tak naprawdę na terenie gminy, bo zadaniem gminy jest zapewnienie opieki i wychowania przedszkolnego. Ze statystyk z lat poprzednich wynika, że nie przyjmowaliśmy od 80 do nawet 136 dzieci do przedszkoli. Wiemy, że od 1 września 2017 roku będzie to naszym obowiązkiem, aby dzieci 3-letnie znalazły takie miejsca i samorząd musi być na to przygotowany - powiedział podczas sesji Mirosław Rosak, dyrektor Wydziału Oświaty UM.

W tym punkcie radni byli zgodni i 17 głosami za przyjęli projekt uchwały w w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez miasto.

Kolejnym punktem nad którym pochylili się radni było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, do nowego ustroju szkolnego. Na mocy reformy oświatowej od 1 września 2017 roku. Radni otrzymali mapki z nowymi obwodami szkół a także szczegółowe plany sieci szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie miasta.

W toku obrad wprowadzono także zmiany w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych polegające na dołączeniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu do porozumienia o współpracy w sprawie RIT w charakterze nowych partnerów miasta Ostrołęka. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Nadzwyczajna sesja rady miasta odbyła się 17 lutego br.

Relację wideo z sesji można obejrzeć dzięki transmisji prowadzonej przez TV "Kele".

Wyświetleń: 2460
 
14:41, 17.02.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Brak komentarzy!

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne