« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Wtorek, 28 czerwca 2022 r., imieniny Ireneusza, Leona, Benigny

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Nowa jakość w ostrołęckim ratuszu?

Ponad 200 pracowników ostrołęckiego ratusza odbyło trwające w sumie ponad osiem miesięcy szkolenia.
Urzędnicy podnosili swoje kompetencje między innymi w dziedzinach zarządzania zespołem i organizacja pracy, informatyki oraz prawa i finansów. Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, został zrealizowany prze firmę Gamma.

Urzędnicy w Ostrołęce przeszkoleni dzięki Unii Europejskiej
W szkoleniach, które rozpoczęły się w lutym 2012 r., wzięło udział 220 urzędników wszystkich wydziałów, referatów i biur w Urzędzie Miasta Ostrołęka - zarówno kadra kierownicza, jak i pracownicy merytoryczni i pomocniczy. Celem różnorodnych szkoleń, prowadzonych przez trenerów firmy Gamma, była poprawa jakości usług Urzędu oraz poprawa jakości pracy urzędników, co jest możliwe poprzez zdobycie bądź wzmocnienie odpowiednich kompetencji. Aby ten cel osiągnąć, trenerzy Gamma przeprowadzili aż 2088 godzin zajęć w trakcie 261 dni szkoleniowych. Wartość projektu wyniosła 1.266.324,66 zł, z czego dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego to 1.076.375,96 złotych.

Szkolenia zostały podzielone na trzy główne obszary: rozwijające kompetencje społeczne, doskonalące kompetencje menedżerskie oraz szkolenia odnoszące się do doskonalenia kompetencji merytorycznych (z zakresu aspektów prawnych, legislacyjnych, finansowych, informatycznych).W zależności od potrzeb, pracownicy Urzędu byli kierowani na zajęcia, które dotyczyły tematów takich jak komunikacja interpersonalna, trudne sytuacje w obsłudze klienta, zarządzanie zespołem i organizacja pracy, motywowanie pracowników i zarządzanie ich rozwojem, a także kwestie informatyczne i liczne zagadnienia prawno-finansowe.

- Pojawiają się opinie lekceważące wartość nabywania tego typu kompetencji, wskazujące, że fundusze UE powinny być kierowane wyłącznie na rozwój tzw. "twardej infrastruktury". Prawda jest jednak taka, że aby poradzić sobie z tego typu projektami, skomplikowanymi również od strony formalnoprawnej, urzędnicy muszą być odpowiednio przygotowani, zarówno pod względem merytorycznym, jak i osobowościowym. Powinni nie tylko poradzić sobie z gąszczem przepisów, ale i z odmiennymi oczekiwaniami różnych grup społecznych oraz z presją czasu i ilością pracy. Temu właśnie służą prowadzone przez nas szkolenia - powiedział Michał Wasilewski, prezes zarządu firmy Gamma.

Wymierne efekty szkoleń
Rezultaty szkoleń prowadzonych dla Urzędu Miasta Ostrołęka oceniono dzięki testom, które przeszli uczestnicy szkoleń, poprzez analizę ich kompetencji przed szkoleniem i po szkoleniu oraz dzięki ankietom ewaluacyjnym. Jak się okazało, rezultaty znacznie przekroczyły założone cele. Nastąpił istotny wzrost kompetencji urzędników we wszystkich obszarach objętych treningami. Naszą misją jest "Branie odpowiedzialności za rezultaty". Efekty pracy trenerów Gamma odczują wszyscy mieszkańcy miasta. Dzięki szkoleniom będą sprawniej obsługiwani, a ich problemy będą szybciej i lepiej rozwiązywane. Lepiej prowadzone będą także inwestycje realizowane czy nadzorowane przez miasto. - podkreśla Michał Wasilewski. - Już teraz wiemy dzięki prowadzonej w Urzędzie Miasta ankiecie, że nastąpił wzrost satysfakcji klientów Urzędu o ponad 10%. Podobne efekty będą odnotowywane także w innych dziedzinach działalności urzędu - dodaje.

Wśród innych rezultatów szkoleń przeprowadzonych przez Gamma należy także wymienić wdrożenie w Urzędzie Miasta Ostrołęki systemu badania i rozwoju kompetencji pracowników. Powstała również "Ankieta badania satysfakcji klienta", która stała się narzędziem wdrożonego systemu monitorowania poziomu satysfakcji klienta w Urzędzie Miasta. Uzyskane dzięki ankiecie wyniki wskazują wzrost satysfakcji klientów Urzędu miasta o ponad 10%.

Podsumowanie:
- udział w szkoleniach wzięło 220 urzędników
- przeszkoleni zostali pracownicy wszystkich wydziałów, referatów i biur w Urzędzie Miasta
- w ramach szkoleń odbyło się 2088 godzin szkoleniowych w trakcie 261 dni szkoleniowych
- koszt szkoleń wyniósł 1.266.324,66 zł, z czego dotacja z EFS to 1.076.375,96 złotych
- skokowy wzrost wiedzy i kompetencji odnotowali wszyscy uczestnicy szkoleń
- przeprowadzona wśród klientów UM ankieta wykazała ponad 10 % wzrost ich satysfakcji
z poziomu obsługi.

Wyświetleń: 2153
 
11:28, 04.02.2014 r.

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne