« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Czwartek, 19 października 2017 r., imieniny Piotra, Pawła, Ziemowita

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

O reformie oświaty w Ostrołęce (zdjęcia)

Opiniowanie uchwał, a także zmiany w podstawie programowej były głównymi tematami konferencji prasowej w Ostrołęce. W spotkaniu wzięli udział m.in. Sylwester Dąbrowski, wicewojewoda mazowiecki i Aurelia Michałowska, mazowiecki kurator oświaty.

Zgodnie z ustawowym wymogiem, samorządy do końca marca br. podejmują uchwały dostosowujące sieć szkolną do reformy edukacji. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego przekazywana jest przez jednostkę samorządową właściwemu kuratorowi oświaty, który ma 21 dni na wydanie opinii od daty jej otrzymania. Opinia zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez samorząd możliwości realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież. Dotychczas wpłynęło 270 uchwał z terenu województwa mazowieckiego, w tym 40 z rejonu ostrołęckiego. Mazowiecki kurator oświaty zaopiniował do tej pory 133 uchwały, w tym: 94 pozytywnie a 39 pozytywnie ze zmianami.

Reforma edukacji wiąże się ze zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.

- Nowa podstawa to działania skierowane na kształtowanie umiejętności pracy zespołowej uczniów oraz innowacyjność. Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych oraz informatyki, dzięki której już najmłodsi uczą się analitycznego i logicznego myślenia - powiedziała Aurelia Michałowska, mazowiecki kurator oświaty.

Kierunki zmian podstawy programowej przewidują m.in. wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez szersze uwzględnienie zadań wychowawczo-profilaktycznych. Przepisy zakładają również zastąpienie integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową, począwszy od V klasy szkoły podstawowej (w ramach przedmiotów humanistycznych oraz przyrodniczych i ścisłych).

Zmiany w przepisach oświatowych zakładają również szersze uwzględnienie w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych, co umożliwi kształcenie kompetencji i umiejętności cyfrowych uczniów również w ramach innych przedmiotów.

Od roku szkolnego 2017/2018 nowa podstawa programowa wchodzi do: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, klasy I, IV i VII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, szkoły policealnej - I semestr.

- Nowa podstawa programowa spowoduje wzrost umiejętności uczniów, nie tylko tych typowo szkolnych, ale również praktycznych. Analityczne myślenie, efektywne zdobywanie wiedzy, skuteczne prowadzenie negocjacji i nastawienie na realizację celów to wymagania, do których trzeba przygotować młodych ludzi - zaznaczył Sylwester Dąbrowski, wicewojewoda mazowiecki.

Szczegółowe informacje dotyczące reformy edukacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.reformaedukacji.men.gov.pl. Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą tam odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w oświacie. Ponadto Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail: reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię pod numerem telefonu: (22) 551-24-22, na które można kierować pytania związane z reformą.

Wydarzenie odbyło się w piątek 3 marca w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce.

Zobacz zdjęcia:
Konferencja na temat reformy oświaty (03.03.2017)

Wyświetleń: 3197
 
14:30, 03.03.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Asdfg
05:04, 04.03.2017 r.
No tak, tłumy.
« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne