« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Środa, 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza, Bratumiła

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 14.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości.

Będzie to druga licytacja nieruchomości położonej: 07-420 Kadzidło, Tatary, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr KW: OS1O/00014574/6.

Działka nr 5/2 o pow. 0,3011 ha ma kształt zbliżony do prostokąta. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym, stodołą murowaną i dwoma szopami drewnianymi. Budynek mieszkalny drewniany z bali, parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w 1956 r. o pow. zabudowy 60 m2. Dach kryty eternitem falistym. Stan techniczny określa się jako zadowalający, ogólny standard wykończenia jako przeciętny. Stodoła murowana wykonana w 1955 r., o pow. zabudowy 267 m2. Ściany z cegły wapienno-piaskowej, kryty eternitem falistym, brak instalacji. Szopa drewniana z bali, wykonana w 1959 r. o pow. zabudowy 33 m2. Dach kryty eternitem falistym. Szopa gospodarcza drewniana, wykonana w 1955 r. o pow. zabudowy 19 m2., ściany z desek na szkielecie drewnianym, stropodach drewniany, kryty eternitem. Stan techniczny zadowalający. Działka nr 137/2 o pow. 3,05 ha ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Działka stanowi użytki: grunty orne RV 1,95 ha, RVI 0,31 ha, pastwiska trwałe PsV 0,62 ha, Ps VI 0,04 ha, lasy i grunty leśne LsVI 0,12 ha, i rowy W 0,01 ha. Działka jest używana jako pastwisko.

Suma oszacowania wynosi 135 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 90 600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 590,00 zł w gotówce lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostrołęce 98 1020 3802 0000 1602 0037 8497 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka, bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek
Tel. (29) 764-32-07, fax (29) 760-93-53.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 6430
 
11:59, 13.03.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Brak komentarzy!

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne