« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Czwartek, 19 października 2017 r., imieniny Piotra, Pawła, Ziemowita

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Grzegorz Kozikowski ogłasza, że w dniu 2 sierpnia 2017 r. o godz. 14.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce, mającego siedzibę przy ul. Mazowieckiej 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości.

Będzie to druga licytacja nieruchomości składającej się z dwóch działek: działki nr 160/3 o pow. 1030 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. całkowitej 166,52 m2, natomiast pow. użytkowa budynku mieszkalnego to 138,53 m2 (do wyceny przyjęto pow. użytkową łącznie z garażem, ale bez pomieszczenia gospodarczego i kotłowni - 157,55 m2) oraz działki nr 160/4 o pow. 977 m2 niezabudowanej, stanowiącej własność dłużników Urszuli Zych i Wojciecha Zych na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonej: obręb Nakły, gm. Olszewo-Borki (07-415), powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS10/00065015/2.

Suma oszacowania wynosi 534.010,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 356.006,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53.401,00zł. Rękojmia musi być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 79 1500 1533 1215 3005 9514 0000.
- działka o nr 160/3 o pow. 1030 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oszacowana jest na kwotę: 499.610,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 333.073,33 zł, rękojmia w kwocie: 49.961,00 zł (1/10 sumy oszacowania),
- działka o nr 160/4 o pow. 977 m2 oszacowana jest na kwotę: 34.400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 22.933,33 zł, rękojmia w kwocie: 3.440,00 zł (1/10 sumy oszacowania).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: 07-410 Ostrołęka ul. Mazowiecka 3 oraz w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Grzegorza Kozikowskiego mieszczącej się pod adresem: 07-410 Ostrołęka ul. Farna 9A/8.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Grzegorz Kozikowski
Kancelaria Komornicza w Ostrołęce
Ostrołęka, ul. Farna 9A/8
tel. (29) 646-12-93

www.komornikostroleka.pl

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 6592
 
09:04, 17.07.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Brak komentarzy!

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne