« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Czwartek, 19 października 2017 r., imieniny Piotra, Pawła, Ziemowita

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Ogłoszenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 10.30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3 (sala XI), odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Będzie to pierwsza licytacja:
- nieruchomości położonej: 07-440 Goworowo, Jawory Stare, Jawory Podmaście, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrołęce, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS10/00026275/7.

Działka nr 151 jest zabudowana siedliskiem gospodarstwa rolnego. Zabudowę stanowią budynek mieszkalny, budynek garażowy, budynek inwentarsko-gospodarczy, dwa budynki gospodarcze i obora. Budynek mieszkalny wybudowany w 1987 roku, wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o pow. zabudowy 150 m kw., pow. użytkowej 180 m kw.Budynek posadowiony na betonowych fundamentach, ściany zewnętrzne z gazobetonu, dach konstrukcji drewnianej, kryty blachą, rynny z blachy ocynkowanej. Na elewacji tynk nakrapiany. Budynek jest wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną. Stan techniczny średni. Budynek garażowy, 3-stanowiskowy, pow. zabudowy 124 m kw., rok budowy 1982, stan techniczny średni. Budynek inwentarsko-gospodarczy murowany, kryty eternitem o pow. zabudowy 192 m kw., rok budowy 1999, stan techniczny średni. Budynek gospodarczy murowany, kryty eternitem o pow. zabudowy 38 m kw. rok budowy 1980, stan techniczny zadowalający. Drugi budynek gospodarczy murowany, kryty eternitem o pow. zabudowy 102 m kw., rok budowy 1979, stan techniczny zadowalający. Obora murowana kryta blachą trapezową powlekaną o pow. zabudowy 646 m kw, rok budowy 2002 r., stan techniczny dobry. Działki rolne są niezabudowane, użytkowane rolniczo. Działki leśne porośnięte lasem iglastym.

Suma oszacowania wynosi 1 136 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 852 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 113 670,00 zł.

- nieruchomości położonej: 07-440 Goworowo, Jawory Stare, Jawory Podmaście, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrołęce, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS10/00029940/1.

Działka nr 362 o pow. 0,1700 ha, nr 359/362 o pow. 0,0027 ha, nr 303 o pow. 1,00 ha, nr 341 o pow. 1,0500 ha , nr 87 o pow. 2,0700 ha, obręb 0015 Jawory Podmaście oraz nr 69 o pow. 3,2900 ha, nr 125/69 o pow/ 0,0200 ha, nr 63/68 ha o pow. 0,0100 ha i nr 68/2 o pow. 1,5678 ha, obręb 0036 Jawory Stare. Działka nr 362 - ŁV 0,1700 ha, kształt wydłużonego trapezu, teren płaski, z dostępem do drogi. Działka nr 359/362 - W 0,0027 ha, teren lekko zróżnicowany. Działka nr 341- RV -0,5000 ha, RVI - 0,4600 ha, N 0,0900 ha, kształt wydłużonego trapezu, teren płaski z dostępem do drogi. Działka nr 87 - Lz-PsV - 0,0400 ha, PsV - 0,7400 ha, Lz-PsVI - 0,0200 ha, PsVI - 0,9800 ha, LsVI - 0,2800 ha, W -0,0100 ha, kształt wydłużonego trapezu, teren płaski,częściowo zalesiony. Działka nr 303 - RVI - 0,4400 ha, ŁVI-0,5100 ha kształt wydłużonego trapezu, teren płaski z dostępem do drogi. Działka nr 69 - RIVa - 3,2900 ha, kształt wydłużonego trapezu, teren płaski , działka użytkowana rolniczo z dostępem do drogi. Działka nr 125/69 - RIVa - 0,0200 ha , kształt zbliżony do litery L, stanowi rów. Działka nr 63/68 - PsVI - 0,0100 ha kształt pięciokąta, stanowi rów. Działka nr 68/2 - RIVa - 1,4415 ha, Br-RIVa - 0,1195 ha, PsVI - 0,0011 ha, W 0,0057 ha, kształt wydłużonego trapezu, teren płaski, użytkowany rolniczo. Powierzchnia działek jest lekko zróżnicowana , warunki agrotechniczne średnie, część terenów jest okresowo podmokła, przeciętna kultura rolna. Działki są położone w różnym oddaleniu od zabudowy wsi. Brak w sąsiedztwie sieci uzbrojenia komunalnego. Dojazd przeważnie drogami o nawierzchni gruntowej.

Suma oszacowania wynosi 277 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 208 387,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 785,00 zł.

- nieruchomości położonej: 07-440 Goworowo, Jawory Stare, Jawory Podmaście, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrołęce, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS10/00067286/6.

Działki numer 331/1 o pow. 0,0100 ha, nr 302 o pow. 2,1400 ha, nr 331/2 o pow. 1,9000 ha, nr 404/331 o pow. 0,0100 ha, obręb 0015 Jawory Podmaście oraz nr 24/2 o pow. 4,0334 ha, obręb 0036 Jawory Stare. Działka nr 331/1 - ŁV 0,0100 ha kształt trójkąta, teren lekko zróżnicowany, w całości zadrzewiona. Działka nr 302 - RVI 0,9800 ha,ŁV 0,8200 ha,ŁVI - 0,3000 ha,W 0,0400 ha,kształt wydłużonego trapezu, teren lekko zróżnicowany z dostępem do drogi. Działka nr 331/2 RV -0,1000 ha,RVI - 1,0700 ha, ŁV - -,2700 ha, ŁVI- 0,1900 ha, PsVI 0,2400 ha, W 0,0300 ha kształt wydłużonego prostokąta, teren lekko zróżnicowany z dostępem do drogi.Działka nr 404/331 stanowi rów. Działka nr 24/2 - RIVa 3,9734 ha, RIVb - 0,0600 ha, kształt wydłużonego trapezu, teren płaski, działka użytkowana rolniczo, z dostępem do drogi. Powierzchnia działek jest lekko zróżnicowana , warunki agrotechniczne średnie, część terenów jest okresowo podmokła, przeciętna kultura rolna. Działki są położone w różnym oddaleniu od zabudowy wsi. Brak w sąsiedztwie sieci uzbrojenia komunalnego. Dojazd przeważnie drogami o nawierzchni gruntowej.

Suma oszacowania wynosi 242 130,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 181 597,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 213,00 zł.

- nieruchomości położonej: 07-440 Goworowo, Ponikiew Mała, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrołęce, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS10/00051309/9.

Działka nr 274 o pow. 0,16 ha, nr 434 o pow. 3,82 ha i nr 393/274 o pow. 0,02 ha, obręb 0031 Ponikiew Mała. Działki użytkowane rolniczo. Stanowią grunty orne, pastwiska trwałe, łąki trwałe, lasy i grunty leśne, rowy i nieużytki. Klasy bonitacji gleby od IIIb do VI.

Suma oszacowania wynosi 116 790,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 592,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 679,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostrołęce 98 1020 3802 0000 1602 0037 8497 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka, bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek
Tel. (29) 764-32-07, fax (29) 760-93-53.

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 5154
 
12:55, 16.03.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Brak komentarzy!

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne