« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Wtorek, 17 października 2017 r., imieniny Małgorzaty, Ryszarda, Gabrieli

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Potrzeb na osiedlu Dzieci Polskich jest wiele, ale nie wszystkie uda się zrealizować

Do prezydenta miasta wpływają nowe wnioski i prośby mieszkańców miejskich osiedli. Z roku na rok pogarsza się infrastruktura drogowa, są też bieżące problemy, z którymi mieszkańcy sobie nie radzą. Z wnioskiem wystąpił także przewodniczący rady osiedla Dzieci Polskich.

Większość problemów mieszkańcy zgłaszaj na bieżąco do przedstawicieli rady osiedlowej. Część jest zgłaszana podczas rocznych zebrań sprawozdawczych, na których wszyscy zainteresowani mogą wyrazić swoje pomysły, inicjatywy, ale też zgłosić bolączki z którymi muszą się codziennie mierzyć.

Rada osiedla Dzieci Polskich, w imieniu mieszkańców, wystąpiła do prezydenta z wnioskiem o podjęcie działań w następujących sprawach:
- wykonanie chodnika w szczycie budynku Dzieci Polskich 17,
- wycięcie krzewów przy posesji Dzieci Polskich 19, gromadzą się tam osoby spożywające alkohol, zanieczyszczając teren,
- zlikwidowanie jednego miejsca dla inwalidy w pobliżu budynku Dzieci Polskich 11,
- usunięcie uschniętych drzew - grabów przy ul. Baśniowej oraz przycięcie koron pozostałych drzew,
- usunięcie suchego drzewa - jarząb włoski - w szczycie budynku Dzieci Polskich nr 10 (przy osłonie śmietnikowej i zatoce parkingowej),
- dokonać naprawy drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Dzieci Polskich,
- rozważyć możliwość zamontowania progu spowalniającego na ulicy, naprzeciwko budynku Dzieci Polskich 10.

- Usunięcie powyższych problemów ułatwi życie mieszkańców i poprawi wygląd terenu osiedla. Prosimy o wykonanie, bądź ujęcie w planach budżetowych miasta powyższych prac - apelują mieszkańcy.

Prezydent na powyższe wnioski wystosował obszerną odpowiedź. Niestety nie wszystkie zadania leżą w kompetencjach ratusza.

- Odnośnie wykonania chodnika w szczycie budynku Dzieci Polskich 17, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nieruchomość, na której wnioskowane jest do realizacji zadanie polegające na wykonaniu chodnika, stanowi własność prywatną. Wykonanie chodnika należy do właściciela lub zarządcy przedmiotowej nieruchomości. Odnośnie wycięcia krzewów przy posesji Dzieci Polskich 19 - prace związane z usunięciem krzewów zostaną zlecone do Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej. Odnośnie zlikwidowania jednego miejsca dla inwalidy w pobliżu budynku Dzieci Polskich 11 - artykuł 12a ust. 2, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych określa minimalną liczbę stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych, które powinny być wyznaczone przez organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach, przy wyznaczaniu miejsc przeznaczonych na postój pojazdów na danej drodze publicznej. Mając na uwadze powyższe, zostanie dokonana szczegółowa analiza zapotrzebowania na miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych we wskazanym miejscu. Odnośnie usunięcia uschniętych drzew przy ulicy Baśniowej oraz przycięcia koron pozostałych - w wyniku wizji lokalnej stwierdzono konieczność usunięcia jednego drzewa gatunku grab pospolity. Usunięcie drzewa nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu stosownego zezwolenia od Marszałka Województwa Mazowieckiego, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie przyrody. Stwierdzono również konieczność usunięcia trzech sztuk drzew gatunku grab pospolity, rosnących na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku powyższym, to Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do Prezydenta Miasta Ostrołęki - informuje prezydent miasta.

Mieszkańcom pozostaje czekać na obiecaną realizacje zadań, a o wykonanie pozostałych prac muszą wnioskować do właściwych instytucji.

Wyświetleń: 3032
 
09:12, 11.07.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

I
09:36, 11.07.2017 r.
Ulica Akacjowa czeka na budowę, jesteśmy w tegorocznym budżecie!!! kiedy przetarg???, niedługo piach nas zasypie i będzie spokój...
Ja
16:32, 11.07.2017 r.
Jesli nie mozna zrealizowac tych rzeczy wymienionych w artykule to osoby ktore o tym decydują powinny podać sie do dymisji. Takie rzeczy to od ręki powinny być zrobione.
mama
20:51, 11.07.2017 r.
Prosimy o ładny plac zabaw dla osiedli Hallera i Dzieci Polskich lub poprawić ten istniejący.
olo
23:04, 11.07.2017 r.
Od tego jest spółdzielnia by swoje sprawy załatwiała sama po kiego biorą pieniądze?
KtoKto
07:44, 12.07.2017 r.
Po co dublować płace zabaw... Jest piękny plac zabaw przy przedszkolu... NIE DA SIĘ?
KtoKto
07:45, 12.07.2017 r.
Place zabaw, nie płace zabaw... sorry
Ogierek 55lat
14:12, 14.07.2017 r.
W tym bloku na zdjęciu był niedawno burdel. Wiem bo byłem sie zabawić :laughing:
Ogierek 55lat
14:14, 14.07.2017 r.
Znaczy sie w tym bloku po lewej stronie, ktory jest w polowie uciety na zdjeciu
« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne