« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Poniedziałek, 10 sierpnia 2020 r., imieniny Borysa, Filomeny, Wawrzyńca

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Punkt Zwrotny - projekt dla osób w trudnej sytuacji zyciowej

Fot. Urząd Miasta OstrołękiFot. Urząd Miasta OstrołękiPunkt Zwrotny to projekt skierowany do młodzieży, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, opuściła ośrodek wychowawczy lub zakład karny, jest zagrożona m.in. wykluczeniem społecznym, dotknięta bezdomnością, brakiem kwalifikacji zawodowych itp.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności społecznych oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia pracy przez uczestników. W ramach działania projekt oferuje:

- przeprowadzenie diagnozy pozwalającej na przygotowanie odpowiedniej oferty,
- pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami, w tym możliwość podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
- pracę nad motywacją do aktywnego uczestnictwa w projekcie, omawianie bieżących problemów oraz pomoc w trudnych sytuacjach,
- warsztaty psychoedukacyjne,
- trening pracy,
- sfinansowanie kursu zawodowego,
- reedukację i wsparcie w kontynuowaniu nauki.

Codziennie, od poniedziałku do piątku w Punkcie Zwrotnym przy ul. Smulikowskiego 4a lok.1 w Warszawie specjaliści: pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog oferują indywidualną pomoc dostosowaną do potrzeb i możliwości każdego z uczestników. Istotnym elementem wsparcia, które dedykujemy osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności jest uzyskanie tymczasowego zakwaterowania w hotelu pracowniczym (finansowane ze środków projektowych). Młodzi rodzice uzyskają także pomoc w opiece nad dzieckiem.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-29 lat przebywające na terenie województwa mazowieckiego, które są:
- absolwentami młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku od opuszczenia ośrodków),
- wychowankami pieczy zastępczej (do roku od opuszczenia instytucji),
- matki przebywające w domach samotnej matki,
- osobami opuszczającymi zakłady karne i areszty śledcze (do roku od opuszczenia instytucji).

Więcej informacji na stronie Punktu Zwrotnego.

Wyświetleń: 1501
 
00:56, 15.04.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Brak komentarzy!

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama





Najbardziej poczytne