« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Wtorek, 26 września 2017 r., imieniny Justyny, Cypriana, Euzebiusza

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Radni delegowani do komisji bezpieczeństwa i porządku

Beata Kalinowska, Wiesław SzczubełekBeata Kalinowska, Wiesław SzczubełekRada miasta oraz rada powiatu delegowały swoich przedstawicieli do składu Komisji bezpieczeństwa i porządku. Z ramienia miasta funkcję na kolejną kadencję obejmie Wiesław Szczubełek, zaś ze strony starostwa powiatowego delegowano radną Beatę Kalinowską.

Komisja bezpieczeństwa i porządku to organ mający zwierzchnictwo nad powiatowymi i miejskimi służbami, inspekcjami i strażami. Przeznaczona jest m.in. do zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja została powołana po nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym w 2002 roku i stała się ona odrębnym organem, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych podmiotów.

Prezydent miasta i starosta powiatu mogą utworzyć, w drodze porozumienia, wspólną komisję, której obaj współprzewodniczą.
Do zadań komisji porządku należą m.in.:
- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta i powiatu,
- opiniowanie pracy policji i innych służb i inspekcji, a także jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa,
- przygotowywanie projektu programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji i innych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych ze swoim zakresem działania,
- opiniowanie, zleconych przez starostę innych niż wymienione, zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W skład komisji wchodzą: starosta powiatu, prezydent miasta, dwaj radni delegowani przez radę, dwaj przedstawiciele policji, trzy osoby powołane przez starostę, posiadające wiedzę w przedmiotowym temacie i wyróżniające się autorytetem i zaufaniem społecznym. Z głosem doradczym mogą uczestniczyć także inne wyznaczone osoby. Koszty posiedzeń komisji ponoszą starostwo powiatowe przy współudziale samorządu miasta.

Radni zostali delegowani na kadencję na lata 2017-2019. Kadencja tej komisji nie pokrywa się z kadencją rady, w związku z tym po wyborach samorządowych każdorazowo wybiera się nowego delegata.

Wyboru delegatów dokonano podczas ostatnich sesji rady miasta i powiatu.

Wyświetleń: 2294
 
13:19, 05.04.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

ja
06:42, 06.04.2017 r.
wybitny znawca szczubełek
Rebeliant Remek
08:52, 06.04.2017 r.
Marcina podpyta😁
« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne