« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Poniedziałek, 23 października 2017 r., imieniny Marleny, Seweryna, Odylii

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Rekrutacja do PWSZ rozpoczęta

Trwa nabór do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie i Ciechanowie, jedynej w naszym rejonie uczelni publicznej, oferującej bezpłatne studia stacjonarne. Uczelnia posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną oraz systematycznie wzbogaca swoją ofertę edukacyjną.

Uczelnia prowadzi studia techniczne, ekonomiczne, medyczne i humanistyczne. Oferta obejmuje dziewięć kierunków kształcenia: ekonomia, informatyka, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, pedagogika, pielęgniarstwo, elektronika i telekomunikacja i bezpieczeństwo wewnętrzne.
Są to studia inżynierskie i licencjackie. Planowane jest uruchomienie nowych kierunków logistyki i pracy socjalnej.

Misją uczelni jest bardzo dobre przygotowanie studentów pod względem oczekiwań przyszłych pracodawców. Dzięki temu mury uczelni ma opuścić kompetentny absolwent, specjalista w pełni przygotowany do wykonywania zawodu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ma być postrzegana jako uczelnia nowoczesna, elastycznie reagująca na zmieniające się potrzeby lokalnego rynku pracy, sprawnie współdziałająca z lokalnym otoczeniem (biznesowym, administracyjnym, edukacyjnym).

Od 2013 roku PWSZ funkcjonuje w praktycznym profilu kształcenia: mniej zajęć teoretycznych, a więcej praktycznych. Profil praktyczny to kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców z udziałem przedsiębiorców, menadżerów i specjalistów, nie tracąc z pola widzenia dobrego przygotowania do studiów II stopnia.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie jako jedna z pierwszych w Polsce przystąpiła do udziału w projekcie pn. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych", który ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, a po odpowiednich regulacjach prawnych może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym.

Atutem są stypendia przyznawane praktykantom na okres do pięciu miesięcy w wysokości 2300,60 zł miesięcznie. Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami.

Bardzo dobrze rozwinięty system stypendialny pozwala studiować w PWSZ studentom z rodzin mniej zamożnych. W roku akademickim 2016/2017 stypendium socjalne wynosi 450-750 zł, a stypendium rektora dla najlepszych studentów sięga 800 zł.

Ruszyła rekrutacja
Rozpoczęta rekrutacja na studia na rok akademickim 2017/2018 odbywa się za pośrednictwem systemu informatycznego (IRK) poprzez zakładkę "Dla kandydata" lub bezpośrednio ze strony Uczelni "Internetowa Rejestracja Kandydatów" (www.pwszciechanow.edu.pl). Właściwa rekrutacja odbywa się po złożeniu wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji: Ciechanów, ul. Narutowicza 9 pokój nr 18, tel. (23) 672-62-00, (23) 672-20-50 wew. 180.

Kierunki i specjalności kształcenia
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Ekonomia - licencjackie trzyletnie
- specjalność: zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
- specjalność: bankowość i rynek finansowy
- specjalność: administracja i finanse sektora publicznego
- specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstwie

Informatyka - inżynierskie 3,5-letnie
- specjalność: inżynieria systemów oprogramowania (ISO - CSE in English)
- specjalność: informatyka w procesach biznesowych

Inżynieria środowiska - inżynierskie 3,5-letnie
- specjalność: inżynieria komunalna
- specjalność: sieci i instalacje płynowe
- specjalność: technologie energetyczne

Mechanika i budowa maszyn - inżynierskie 3,5-letnie
- specjalność: inżynieria produkcji
- specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne

Rolnictwo - inżynierskie 3,5-letnie
- specjalność: zarządzanie w agrobiznesie
- specjalność: mechanizacja rolnictwa
- specjalność: ochrona środowiska przyrodniczego

Pedagogika - licencjackie trzyletnie
- specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
- specjalność: logopedia

Pielęgniarstwo - licencjackie trzyletnie
- studia stacjonarne
- studia niestacjonarne - pomostowe

Elektronika i telekomunikacja - inżynierskie 3,5-letnie
- specjalność: teleinformatyka
- specjalność: techniki multimedialne

Bezpieczeństwo wewnętrzne - licencjackie trzyletnie
- specjalność zarządzanie kryzysowe
- specjalność bezpieczeństwo informatyczne

Zapraszamy,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Ciechanów, ul. Narutowicza 9, tel. (23) 672-62-00
Mława, ul. Warszawska 52, tel. (23) 654-98-08
www.pwszciechanow.edu.pl

Artykuł sponsorowany

Wyświetleń: 3739
 
12:08, 06.07.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Brak komentarzy!

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne