« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Sobota, 21 października 2017 r., imieniny Urszuli, Hilarego, Celiny

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Razem łatwiej"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce informuje, że trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu "Razem łatwiej". Głównym celem przedsięwzięcia jest nabycie kompetencji społeczno-zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie 36 osób.

Projekt skierowany jest do 24 kobiet i 12 mężczyzn zamieszkałych na terenie Ostrołęki:
- z niepełnosprawnością, orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem,
- pełnoletnich wychowanków przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady poprawcze,
- będących w wieku aktywności zawodowej,
- zagrożonych wykluczeniem społecznym, z co najmniej jednego powodu określonego w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

MOPR zakłada realizację następujących działań:
- diagnozę indywidualnych potrzeb uczestników projektu i określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej,
- aktywizację społeczną: warsztat kompetencji społecznych, wyjazd integracyjny połączony z warsztatem kompetencji społecznych, zatrudnienie asystenta osoby z niepełnosprawnością, wsparcie pracownika socjalnego,
- aktywizację edukacyjną: szkolenia, kursy zawodowe, konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym,
- aktywizację zdrowotną: udział w zajęciach rehabilitacyjno-sportowych, indywidualne konsultacje psychologiczne,
- aktywizację zawodową: indywidualne doradztwo zawodowe, praktyka zawodowa.

Karty zgłoszeniowe są dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce przy ul. Hallera 12, pok. 19 a w godz. 8.00-16.00, pok. 6 w godz. 8.00-13.00 oraz na stronie internetowej MOPR: www.mopr.ostroleka.pl (dokumenty do pobrania) z możliwością przesłania karty zgłoszeniowej na adres e-mail: kis@mopr.ostroleka.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące trwającej rekrutacji są udzielane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce lub telefonicznie pod numerem telefonu (29) 760-74-74. Rekrutacja została przedłużona do 24 marca.

Wyświetleń: 551
 
09:12, 20.03.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Brak komentarzy!

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne