« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Czwartek, 19 października 2017 r., imieniny Piotra, Pawła, Ziemowita

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Rząd dofinansuje wynagrodzenia asystentów rodzin

O dofinansowanie w ramach rządowego programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r." mogą ubiegać się gminy i powiaty z województwa mazowieckiego. Wnioski można składać do czwartku 4 maja w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

- Celem rządowego programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności związane z wychowaniem dzieci oraz zmniejszenie liczby nieletnich umieszczanych w pieczy zastępczej. Zakłada również rozwój sieci koordynatorów wspierających rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Skierowany jest do gmin i powiatów, których obowiązkiem jest realizacja tych zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Konkurs ogłosił minister rodziny, pracy i polityki społecznej 20 kwietnia br. - wyjaśnia Ewa Filipowicz, rzecznik prasowy wojewody mazowieckiego.

Dofinansowaniu w ramach programu mogą podlegać jedynie koszty wynagrodzenia asystentów rodziny do kwoty maksymalnej wynoszącej 2 tys. 100 zł brutto miesięcznie lub 1 tys. 500 zł brutto (w przypadku umowy zlecenia) i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do kwoty maksymalnie wynoszącej 2 tys. zł brutto miesięcznie lub 1 tys. 400 zł brutto (w przypadku umowy zlecenia). Możliwa będzie refundacja kosztów poniesionych od stycznia 2017 r.

- Wymagany jest finansowy udział środków samorządów. Musi on stanowić odpowiedni udział procentowy wynagrodzenia brutto. W przypadku zatrudnienia na etat - minimum 33 proc., natomiast w przypadku umowy zlecenia - minimum 50 proc. Dofinansowaniu nie podlegają koszty delegacji, dojazdu oraz wyposażenia miejsca pracy - zaznacza rzecznik.

Wnioski należy przesłać w formie papierowej i elektronicznej wypełniając formularz zapotrzebowania do czwartku 4 maja (liczy się data wpływu do urzędu wojewódzkiego) na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Zapotrzebowanie na "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017" oraz pocztą elektroniczną na adres: bkosmalska-balik@mazowieckie.pl.

Wyświetleń: 504
 
10:39, 30.04.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Brak komentarzy!

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne