« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Środa, 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza, Bratumiła

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Rzekuń: o oświacie, referendum, kursach MZK i zmienionych uchwałach (zdjęcia)

Do kolejnych obrad zasiedli radni gminy Rzekuń. Samorządowcy pochylili się nad blisko 20 punktami sesji, w tym m.in. nad oświatą, wynagrodzeniem nauczycieli, sprawozdaniami z pracy jednostek samorządowych czy decyzją wojewody o unieważnieniu referendum.

Wiele uwag wypowiedziano m.in. na temat decyzji wojewody unieważniającej referendum w sprawie włączenia części terenów gminy Rzekuń do Ostrołęki. Radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej zmiany granic gminy. Jak zauważył radny Piotr Suchta, uzasadnienie przygotowane przez urząd gminy jest niewielkie i w porównaniu do innych miejscowości, które borykały się z tym samym problemem, nie dołożono starań, aby było to zrobione dobrze. Niewiele ponad trzy strony uzasadnienia wypada blado w porównaniu do kilkudziesięciu lub kilkuset stron z innych gmin, które walczyły o niewłączenie ich terenów do miast. Jak dodał radny, można było wynająć kancelarię prawną i zapewnić sobie pomoc.

- Jeśli chodzi o długość uzasadnienia, to nie zawsze długość czy wielkość ma znaczenie, może bardziej jakość. Czy stało coś na przeszkodzie, żeby na komisji wnieść swoje wątpliwości, argumenty? Ale nie, tylko teraz bije się pianę. Istnieje wątpliwość prawna, czy ta uchwała nie zostanie uchylona, bo w naszej gminie zamiast przeprowadzić konsultacje podejmowano uchwały - mówił na sesji wójt Stanisław Godzina.

Część obrad poświęcono także sprawom oświatowym, ustaleniu kryteriów naboru do szkół i przedszkoli, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Wnioski odnośnie pensum nauczycieli logopedów i pedagogów szkolnych złożył radny Bartosz Podolak. Pensum oznacza pracę rzeczywiście wykonywaną z uczniem, a pozostała część to praca z rodzicami. Dlatego rada wprowadziła poprawki w uchwale, obniżając pensum z 30 do 24 godzin.

Radni podnieśli także sprawę rozbieżności w uchwałach dotyczących sieci szkół. Jak zauważył Bartosz Podolak, pierwotna uchwała zawierała adresy dwóch placówek - szkoły podstawowej i gimnazjum. W projekcie przygotowanym przez urząd, jednego adresu już nie było. Uchwalę należało więc podjąć wraz z poprawkami, po dopisaniu adresu drugiej szkoły.

Głos podczas sesji zabrali także sołtysi obecni na sali obrad. Pojawiły się m.in. pytania dotyczące kursowania autobusów MZK. Sołtys Dzbenina przypomniał, że pomimo podjętej uchwały, kursy autobusów nie zostały przywrócone.

- Dodatkowo zlikwidowano autobusy PKS. Mieszkańcy, w szczególności dzieci i starsi nie mają czym dojechać do Ostrołęki. Inne linie przywrócono, a tej do Dzbenina nadal nie ma. Prezydent miasta wyraził poparcie, ale to od pana wójta zależy czy wyśle stosowne pismo - mówił sołtys.

Jak uznał radny Suchta, wójt nie robi na złość radnym, ale szkodzi mieszkańcom. Pierwotnie kurs miał być wydłużony przez Korczaki aż do Kamianki. Niestety nie podjęto żadnych wiążących decyzji. Wójt zaprzeczył, jakoby miał utrudniać przywrócenie kursowania autobusów na wspomnianej trasie.

Wiele kontrowersji wywołuje nadal obecny stan budżetu gminy. Radni nie doszli do ostatecznego porozumienia z wójtem odnośnie kształtu gminnych finansów oraz planowanych inwestycji. Chociaż sesja z 15 marca br. sugerowała, że wypracowano pewien kompromis i rada przyjęła zmieniony kształt budżetu na 2017 rok, to już 21 marca pojawiły się nowe problemy. Okazało się bowiem, że podjęta przez radę uchwała została, jak poinformowali radni, bez ich wiedzy zmieniona.

XXXI sesja rady gminy odbyła się 21 marca br.

Zobacz zdjęcia:
XXXI sesja rady gminy Rzekuń (21.03.2017)

Wyświetleń: 2765
 
15:01, 24.03.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

123
15:05, 24.03.2017 r.
Jak to zmieniona bez wiedzy rady?Bez głosowania?Może ktoś napisać więcej?Toż to prokuratorem zjeżdża.
Krótko
15:10, 24.03.2017 r.
Inwestycje leżą. Kłóćcie się dalej, mądrale, podziękujemy wam serdecznie w wyborach. Kwiatów nie będzie.
Jaja
15:21, 24.03.2017 r.
To co wyrabia się w tym urzędzie woła o pomstę do nieba.


Jak można zmienić podjętą uchwałę???

Czy wójt może to wytłumaczyć??
Mieszkaniec
15:23, 24.03.2017 r.
Do prokuratora trzeba zgłosić, przecież to fałszowanie dokumentów. Mam nadzieje, że ktoś się za was weźmie. Wstyd panie wójcie.
Wierszyk
15:41, 24.03.2017 r.
Już Ci Edek atakuje

Zza filara wygląduje

Pisma składa, kłody rzuca

Wój.ta ciągnie w dół do ziemi

Piotrek budżet porzeglądal

Inwestycje już po ściągał

Wój.t raz blady raz czerwony

Piotrze oddaj mi miliony!

Bartek kartki już wertuje

Pisze czyta i dyktuje

Tu za mało, tu za dużo, tu znów źle coś się złożyło

Wó.jt czerwony blady siny

W gardle już brakuje śliny

Patrzy włodarz w Stanisława

Nie patrz Stasiu dziś w me lice

Nie dostalem na donice :)
Informacja o pensum z fb Radnego Podolaka
16:07, 24.03.2017 r.
Zwiększyliśmy dostępność nauczycieli specjalistów : logopedy, psychologa, pedagoga w naszej gminie :)

Szanowni Państwo,

Podczas trwania ostatniej sesji Rady Gminy w Rzekuniu podjęliśmy wiele bardzo ważnych uchwał. W czasie trwania obrad złożyłem kilka wniosków o poprawienie przygotowanych dla Rady Gminy w Rzekuniu dokumentów.
Na obrady sesji Rady Gminy Rzekuń urząd przygotował uchwałę dotyczącą określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szczególności psychologa, logopedy oraz pedagoga szkolnego.

Urząd przygotował propozycję pensum w wysokości 30 godzin dla ww. specjalistów. Pensum oznacza, ile godzin tygodniowo nauczyciel powinien pracować z dziećmi, aby otrzymać wynagrodzenie za pełen etat. Pozostały czas w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy nauczyciel przeznacza na samodoskonalenie, lekturę literatury fachowej, przygotowanie się do zajęć, opracowanie wskazówek dla rodziców itp. Oczywiście, im niższe pensum, tym lepsze warunki zatrudnienia dla nauczycieli specjalistów i szansa na znalezienie dobrych fachowców, którzy mogą pomóc naszym dzieciom.

Błędne założenia urzędu

W mojej ocenie taki specjalista jak pedagog szkolny, psycholog i logopeda to specjaliści, którzy podejmują pracę z uczniem, ale również muszą przekazać informację zwrotną rodzicom. Szczególnie jest to widoczne w przypadku logopedy, który musi omówić ćwiczenia z rodzicami oraz przygotować dla nich zestawy do ćwiczeń w domu, ponieważ tylko taka praca daje efekty.
Praca dziecka z psychologiem również wymaga omówienia postępów z rodzicami oraz zadawania ćwiczeń domowych oraz wskazówek dotyczących postępowania z dzieckiem. Tylko takie rozwiązanie jest efektywne i pożyteczne dla dzieci i rodziców.
W związku z tym złożyłem wniosek formalny o obniżenie pensum do 24 godzin tygodniowo, tak jak jest to praktykowane w innych placówkach oświatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego. Takie rozwiązanie pozwoli nauczycielom na efektywną pracę z dziećmi oraz rodzicami.
Informacja o pensum z fb Radnego Podolaka
16:08, 24.03.2017 r.
Nasze wątpliwości budziło również to, czy w gminie znaleźliby się chętni do poprowadzenia takich zajęć, ponieważ nauczyciele takich specjalności są poszukiwani na rynku pracy. Pomocy wymagają zwłaszcza dzieci z wadami wymowy, których jest coraz więcej. O ile włodarze innych gmin dostrzegają ten problem i zatrudniają specjalistów, gmina Rzekuń jest głucha na potrzeby społeczeństwa i środowisk oświatowych. W chwili obecnej gmina nie zatrudnia żadnego nauczyciela takich specjalności jak logopeda, psycholog czy pedagog. Obecnie została przygotowana uchwała pozwalająca na zatrudnienie takich fachowców, ale decyzja o ogłoszeniu naboru na te stanowiska zależy od Wójta. Radni go nie wyręczą w tej sprawie.

W załączniku dołączam również pismo z dnia 13 marca 2017 roku od związków zawodowych kierowane do urzędu Gminy w Rzekuniu, w którym negatywnie oceniają przygotowany przez Urząd Gminy w Rzekuniu projekt uchwały ze względu na zbyt duże pensum wyznaczone ww. nauczycielom w przedmiotowym projekcie. Warto też wspomnieć o dyskusji podczas sesji, kiedy okazało się, że nauczyciele w gminie Rzekuń zarabiają najmniej w powiecie ostrołęckim. Świadczy o tym fakt wypłacania wszystkim nauczycielom tzw. dodatków wyrównawczych, które przysługują tylko tym, którzy nie osiągają wymaganego prawem poziomu wynagradzania. Przykro stwierdzić, że w naszej gminie minimalnego poziomu wynagradzania nie osiągnęli ani stażyści, ani kontraktowi, ani mianowani, ani dyplomowani. Pan wójt twierdzi, że to efekt świadomej polityki nieprzyznawania godzin ponadwymiarowych oraz rozdrobnienia etatów, ponieważ dzięki takiej polityce w gminie Rzekuń nie ma bezrobocia wśród nauczycieli. Mam na ten temat inne zdanie, ponieważ sądzę, że przede wszystkim powinni osiągać taki poziom zarobków, aby za nie żyć, a nie - wegetować i wyciągać rękę po upokarzający dodatek wyrównawczy.

Dziękuję wszystkim kolegom z Rady za poparcie wniosku oraz stworzenie odpowiednich warunków pracy dla nauczycieli specjalistów. Takie rozwiązanie może sprawić, że w naszej gminie pojawią się długo oczekiwani specjaliści, którzy będą mogli podejmować efektywną pracę z dziećmi i rodzicami.
i jeszcze
16:10, 24.03.2017 r.
I jeszcze jest tam bardzo ciekawy artykuł dotyczący właśnie zmiany budżetu przez urząd gminy w Rzekuniu.

Poczytajcie jakie rzeczy się dzieją
Wieśniak
16:39, 24.03.2017 r.
Pindol już raz się wypowiedział w sprawie referendum.
W koło Macieju , działacz społeczny od siedmiu boleści
Taki wybitny a aplikacji nie zrobił .
Dlaczego? Bo w środowisku do którego próbował się dostać trzeba mieć jaja .
eLKa
17:52, 24.03.2017 r.
Dzieją się takie rzeczy, które nigdy nie powinny mieć miejsca a zarządza tymi rzeczami wójt, który zawsze podkreśla, że to on jest kierownikiem i zarządza,
Jego zarządzanie to utrudnianie pracy radnym poprzez zakaz udzielania im potrzebnych informacji przez pracowników Urzędu , zakaz przygotowywania dokumentów dla rady przez pracownika ds. obsługi rady, przysyłanie do protokołowania sesji pań, które mają inne zakresy czynności w urzędzie, zakaz uczestniczenia w sesji pani skarbnik, itp. - a wszystko po to, żeby łatwiej znaleźć
jakieś "haki" - a nuż się pomylą w czymś?

Oczywiście radni z klubu i przewodniczący, to świadomi ludzie, którzy pracują na rzecz mieszkańców. Znają swoje obowiązki i prawa. Nie można im zarzucić nic.
Pracują otwarcie, przejrzyście, kulturalnie i merytorycznie.

Strategia wójta polegająca na manipulacji, braku informacji, pomówieniach, wprowadzaniu w błąd rodzi konflikty wśród mieszkańców, szkodzi nam wszystkim
ale wójt myśli zapewne, że jest to metoda dobra i dlatego ją stosuje.
Uważam, że większość mieszkańców to już widzi i potrafi docenić tych, którzy na to zasługują i dzięki którym prawda wychodzi na światło dzienne.

Taka ogólna wiedza jest konieczna, żeby móc rozumieć na czym polega ten "konflikt".
To wójt jest jego przyczyną. Nie może być przyzwolenia na fałsz i obłudę.
Jejq
18:00, 24.03.2017 r.
Elka zgadzam się z Tobą w całej rozciągłości. Zarządzanie przez konflikt jest najprostsze ze wszystkich możliwych.

Dzięki Radnym widać co dzieje się z tej gminie i jakie nieprawidłowości się tu dzieją. Radny Gryczka pisze oświadczenia w których wyjaśnia co się dzieje w gminie,
Dzięki Radnemu Podolakowi na bieżąco wiemy co się dzieje poprzez jego FB i opisywanie sesji Rady Gminy Rzekuń.

Panowie z klubu zadają wójtowi merytoryczne pytania a ten tylko czerwienieje.

Proszę przeczytać sobie bardzo uważnie co jest napisane na fb Pana Podolaka widać co się dzieje i jakie wnioski Radny składa. Aktywność godna podziwu.
Kinga
18:06, 24.03.2017 r.
Panu Bartoszowi Podolak dziękuję za złożone bardzo ważne wnioski dla naszych dzieci. Wszystkim radnym którzy głosowali za poparciem również składam podziękowania. To bardzo dobra i potrzebna inicjatywa.

Tylko niech teraz wójt się z tego wywiązuje i zatrudni tych specjalistów
barti
18:08, 24.03.2017 r.
Barti widać kto dba o naszą gminę i ludzi. Oby tak dalej!!!!
Rzekuniaczek
18:13, 24.03.2017 r.
Ostatnia sesja pokazała co potrafią nasi radni. Gryczka złożył pismo i wyealil wszystko wójtowi te jego babole. Brawo Edek brawo.
Suchta wszystkie błędy złapał i pokazał kto zna się na budżecie
Podolak pięknie merytorycznie pytał i analizował dokumenty. Wiele ważnych wniosków o oświacie i budżecie.

Brawo Panowie!
klub
18:15, 24.03.2017 r.
Klub pracuje jak dobrze naoliwiona maszyna. Wójt ma poważne kłopoty żeby odpowiedzieć na pytania.

Jak można zmienić uchwałę. Wójcie? Proszę napisz przecież piszesz prawda?
Marian!
18:16, 24.03.2017 r.
Proponuję odszukać w sobie dawnego pocztowego Mariana. Nie wyciagnąłeś wniosków po zwolnieniu Pana Gryczki? Znam cię tyle lat i ciężko mi słuchać tego, co ostatnio dochodzi do moich uszu. Jesteś instrumentem w rękach kiepskiego i zakompleksionego dyrygenta. Boisz się batuty? Nie zawsze warto wykonywać polecenia. Pani Jaskólska jest doskonałym przykładem.

Ps. Pomysł z Panią Tereską jest na pewno Twój? Masz czas na sądy i kasę na prawników? Czy dyrygent zapłaci?
Fb
18:20, 24.03.2017 r.
Na takim profilu mieszkancy gminy rzekun jest to oświadczenie przewodniczącego rady odnośnie podmiany uchwaly przez urząd.

To co się dzieje przechodzi ludzie pojęcie. Przewodniczący napisał że to ma znamiona fałszowania dokumentów.

Co innego rada głosowała a co innego przewodniczący dostał do podpisu.

Panie Gryczka dzięki za ujawnianie prawdy. Niech Pan dalej tak działa
wnioski
18:30, 24.03.2017 r.
Wójt chyba nie docenił radnych jeśli sądził że się nie dopatrzą.
Teraz ma problem bo sprawa z pewnością trafi do prokuratury.
To nie błędy, bo błąd może się wkraść do jednego dokumentu, ale jeśli zmiana poszła w budżecie, uzasadnieniu i Wieloletniej Prognozie Finansowej, to prokurator się kłania.
Może pan radny Jastrzębski zaniesie dokumenty, on zna ścieżki. Za Tyszki latał raz w miesiącu a dla swojego wójta jaki wyrozumiały się zrobił.
oto pismo z fb radnego
18:34, 24.03.2017 r.
Z ostatniej chwili! Czy Wójt i skarbnik manipuluje budżetem?

Szanowni Państwo do naszej redakcji wpłynęło pismo, które podczas sesji w dniu 21 marca 2017 r. odczytał Przewodniczący Rady Gminy w Rzekuniu. Całość pisma w załączniku.
Z pisma jasno wynika, że podczas sesji Rady Gminy w Rzekuniu, która odbyła się dnia 15 marca 2017 r. Radni Rady Gminy w Rzekuniu przyjęli zaproponowane przez Wójta Stanisława Godzinę zmiany w budżecie wraz z poprawkami. Po przegłosowaniu każdej uchwały jest ona dostosowywana przez urząd gminy, a następnie podpisywana przez Przewodniczącego Rady Gminy i wysyłana do organów nadrzędnych. Tym razem stało się inaczej ponieważ Radni przegłosowali budżet w innym zakresie niż ten, który został przygotowany przez urzędników. Zmiany, które zostały dokonane bez wiedzy i woli Rady Gminy w Rzekuniu to zapis w WPF. Zapis pierwotny to : "Remont drogi gminnej ozn. nr. geod. 184 w miejscowości Laskowiec od ul. Granicznej do ul. Nowej" na zapis " Remont drogi gminnej ozn. nr. geod. 184 w miejscowości Laskowiec i Teodorowo - poprawa stanu drogi". Jak napisał Pan przewodniczący Edward Gryczka " Zmiana w rozszerzeniu zadania o Teodorowo podyktowana jest w moim przekonaniu faktem wsparcia radnego z Teodorowa, który pozostaje w koalicji z wójtem, stanowiącej zdecydowaną mniejszość w Radzie Gminy Rzekuń".
To nie jedyne błędy!
Znacznie poważniejsze wydaje się pomniejszenie przez Urząd środków, które zostały przeznaczone na remont drogi powiatowej. Radni Rady Gminy Rzekuń przeznaczyli na ten cel 300 000 zł, jak się potem okazało Urząd pomniejszył tę kwotę o 100 000 zł. Jak czytamy w oświadczeniu : " w zgłoszonym projekcie uchwały na zadaniu pod nazwą "Przebudowa dróg powiatowych nr 2581W, 2588 W, 2569 W na terenie Gminy Rzekuń" zaproponowane zostało i przegłosowane przez Radę Gminy Rzekuń zwiększenie środków do 300 tyś. zł. (...) Tymczasem w przygotowanej przez p. Skarbnik uchwale również w jej uzasadnieniu, środki na tym zadaniu zostały zmniejszone o 100 tyś. zł." Jak pisze dalej przewodniczący " zmiana wysokości środków na zadaniu powielana w poszczególnych dokumentach naniesiona została bez akceptacji Rady Gminy w Rzekuniu co jest (...) niedopuszczalne."
Przemyślane i celowe działania?
Jak możemy przeczytać w piśmie Pana Przewodniczącego "Zmiana naniesiona we wszystkich trzech dokumentach wyklucza pomyłkę, a jest celowym, przemyślanym i zamierzonym działaniem mającym znamiona fałszowania dokumentów".
do dyżurnego obrońcy klubu
18:45, 24.03.2017 r.
KLUB ZOSTANIE W WYBORACH ROZLICZONY.

TO CAŁE ZAMIESZANIE TO CHORE AMBICJE DWÓCH PANOW A CALA RESZTA TO TYLKO KLASZCZE I NIE WIE NAD CZYM GLOSUJE
kapsel
18:52, 24.03.2017 r.
to gadzina ma już smród koło w prokuraturze już są jego przekręty a teraz jeszcze fałszowanie dokumentów, Gratulacje pani skarbnik, proszę dalej wykonywać polecenia stasia a bedziesz pracowac w interwencyjnych razem z pania sekretarz
Uwaga!
18:56, 24.03.2017 r.
Po gminie krąży zabłąkany i obłąkany zapust. Działa w amoku. Dziś widziany był w okolicach Zabiela, gdzie odwiedził radnego okręgu. Jako, że wizyta była niezapowiedziana, a oczekiwania Zapusta nie pokryły się ze zrozumieniem ze strony gospodarza domu, został zobligowany do szybkiego opuszczenia posesji. Liczymy, że incydent był jednorazowy, podyktowany silną desperacją, i ów Zapust przestanie niepokoić pozostałych funkcjonariuszy publicznych. Jako, że Popielec już był, trzeba posypać głowę popiołem, okazać skruchę i prosić o wybaczenie. To się Panu Bogu bardziej spodoba niż szantaż.Okres sprzyja grzesznikom, rekolekcje wskazane. Amen.
Juz czas
20:03, 24.03.2017 r.
Szantażystom, krzywdzicelom, oszustom, fałszerzom, mścicielom, draniom, nikczemnikom mówimy stanowcze NIE. Czas pozbyć się takich gadzin z naszej gminy.
burmistrz Rzekunia
20:06, 24.03.2017 r.
Jak wiadomo wszem i wobec to teraz lata pan Gadzina i namawia radnych z klubu aby przeszli na jegą stronę obiecując gruszki na wierzbie, Nic i nikt nie zatrzyma tej machiny bo wszystkie brudne sprawy są już nie tyko w prokuraturze rejonowej lecz i w prokuraturze krajowej i to już nie jest do zamiecenia pod dywan po tam widziano wyrażnie znamiona przestępstwa. Tak więc wytrwałość się opłaciła i przyszedł czas na rozliczenie. Tak wygląda ten strzał w kolano panie wójcie( moje się zagoiło) :wink:
Byrmistrz ław
21:28, 24.03.2017 r.
Moje kolano też już się zagoiło panie nasz wodzu kochany. Z tego miejsca napisze jeszcze że takiego bałaganu jak jest teraz nie było nawet za wójta Tyszka.

Te podmianki uchwał o których napisał Pan gryczka to już gruba przesada jak tak można.....
pytanie
23:17, 24.03.2017 r.
Czy Pani od obsługi rady co tak często chodzi na zwolnienia to choruje na to samo co Pani Śmiarowska?

Bardzo dobrze że te panie protokolantki się tak często zmieniają, mogą na własne oczy zobaczyć hipokryzję Gucia i Mai.
Tak się przejęła nasza czarna Maja swoją rolę, że straszy pracowników że jak nie będą wykonywać poleceń nie dostaną nagród. To może i dobrze że rada kasę z nagród zdjęła jeśli ślepe posłuszeństwo miałoby być ich wyznacznikiem.
Maja się nam rozbrzęczała na dobre ku uciesze Gucia swoistego wyznacznika mądrości dla naszej Mai. A mówią że pszczoła to pożyteczny owad... Tylko patrzeć jak mieszkańcy ul do Zabrodzia przestawią.
do wyżej
05:48, 25.03.2017 r.
To nie Gucio to pchła szachrajka. Niedopuszczalne żeby dokonać zmian w budżecie za plecami radnych. To nie pierwsza taka "pomyłka" tylko pewnie nikt wcześniej nie sprawdzał uchwał uchwalonych przez radę bo nikomu by do głowy nie przyszło, że po obradach sesji można się jeszcze tak "pomylić". A tu wygląda na to, że budżet uchwalony w grudniu trzeba na nowo przy każdej autoprawce sprawdzać, bo Gucio nanosi jeszcze swoje zmiany. To kolejny dowód na brak akceptacji dla demokracji. Choć decyduje większość w radzie to propozycje Gucia być muszą. Taka wewnętrzna polityka urzędu w którym nawet pracownicy nie widzą tu " omyłek" tylko celowe działanie.
Z Lelisa
06:00, 25.03.2017 r.
Nie jest porządnym zachwalanie samego siebie, a tak czyni p. Podolak i s-ka.

Mizdrzenie się pod publiczkę świadczy tylko o hipokryzji tych osób. Jeśli dla kogoś władza dla samej władzy jest celem samym w sobie, to tacy ludzie powinni być izolowani od wpływu na innych a nie wybierani do zarządzania.
Podobnie jest w Lelisie a tak się składa że i tu pełno chwaliburka, o którym mowa na tym forum, Ta sama taktyka jegomości - dyżurnych zachwalaczy p. Podolaka. Porządny wójt, czy urzędnik nie będzie się zachwalał i działał na pokaz - byłoby to powodem do wstydu...; Ale ci ludzie nie mają honoru.

Między Rzekuniem a Lelisem taka różnica, że u Was kłócą się dwie kliki a u nas rządzi się jedna. Trudno powiedzieć co gorsze - wszystko do wymiany.
Wieśniak
06:47, 25.03.2017 r.
Pindol to chyba autoryzacje tych zdjęć robi zawsze z profila .
Jeszcze nie widziałem artkułu o Rzekuniu żeby tego Muminka na zdjęciu głównym zabrakło
Nie ważne jak ale jak zwykle aby było głośno
Kampania trwa w najlepsze


Apropo wypowiedzi Z Lelisa
Dobrze ujęte Gratuluje

Jeśli już ktoś postronny się wypowie na tym forum oprócz pana DEREKTORA to jakoś zaczwytu nie widać

Nasuwa się więc pytanie, kto piszę te wszystkie pochwały ?
Z Lelisa
07:01, 25.03.2017 r.
Kto pisze te pochwały?

Może się tak wydawać, że to indywidualne autoreklamy, ale tu raczej chodzi o środowisko samolubów rządnych stołków z dostępem do koryta. Porcus porcus asinum lambendo..
do pytanie i do wyzej
07:06, 25.03.2017 r.
To samo IP. Hahaha co za Pajac z klubu sam do siebie pisze ?. Już nie wiecie co zrobić ,to w majtki sobie narobcie,wtedy nikomu nie zaszkodzicie
Fakt
07:56, 25.03.2017 r.
Przewodniczący Gryczka wyrażnie powiedział na sesji w dn. 21 marca 2017r. że w piątek - 17 marca został poinformowany przez p.E. Bloch o przygotowanych przez Urząd uchwałach z XXX sesji nadzwyczajnej, zwołanej na wniosek wójta, gotowych do podpisu.
Za przygotowanie uchwał odpowiedzialna jest z upoważnienia wójta - skarbnik gminy.
Wiadomo, że skarbnik konsultuje z wojtem.

Przewodniczący przyjechał do gminy w celu podpisania tych przygotowanych już uchwał, Jak powiedział na sesji, zapytał wówczas, czy coś się dzieje, czy wszystko w porządku. Odpowiedziano mu, że nic, wszystko dobrze, uchwały gotowe do podpisu.
Więc podpisał przygotowane uchwały.

Póżniej, po głębszej analizie - radny Piotr Suchta, przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty dostrzegł niezgodności w uchwałach, to znaczy - bez wiedzy i woli rady gminy dokonano zmian w uchwałach. Radni przegłosowali budżet w innym zakresie niż ten, który został przygotowany przez urzędników.

Na sesji w dniu 21 marca 2017r. p. Gryczka powiedział, że jako przewodniczący jest zobligowany do poinformowania wszystkich radnych o dokonanych zmianach w uchwałach bez wiedzy i woli Rady Gminy.
Zmiany te dokonano wiążąco, tj. w uchwałach, uzasadnieniu do uchwał i załącznikach do uchwał.

Jak można przeczytać w piśmie przewodniczącego - zmiana naniesiona we wszystkich trzech dokumentach wyklucza pomyłkę a jest celowym, przemyślanym i zamierzonym działaniem, mającym znamiona fałszowania dokumentów.

Radny Bartosz Podolak informuje mieszkańców o bieżących sprawach na swojej stronie fb. Warto poczytać i znać fakty.
Mieszkaniec Teodorowa
08:01, 25.03.2017 r.
Dlaczgo Rada Gminy chce ukarać mieszkańców Teodorowa. Złego co się orientuje to bardzo wielu mieszkańców naszej wsi nie podziela działań Wójta. Droga od Teodorowa do Laskowca została zniszczona w wyniku budowy kanalizacji na tym odcinku. Jak można przyjąć do remontu tylko cześć drogi leżącej na terenie wsi Laskowiec, której obecny Radny jest w opozycji i akurat jego Rodzice mieszają na tym odcinku. To jest jego rodzinny dom Pana Radnego Pupka.Dalej prywata.
Bartosz Podolak
08:07, 25.03.2017 r.
Szanowni Państwo,

Forum dyskusyjne które jest tu prowadzone na na celu swobodną wymianę myśli, wyraźnie opinii oraz konstruktywnej krytyki. Za wszystkie pozytywne opinie dotyczące mojej działalności serdecznie dziękuję, za konstruktywną krytykę również ponieważ zawsze można coś poprawić i dopracować. Z przykrością obserwuję, że niektóre z komentarzy mają na celu jedynie obrażanie i pomawianie mnie i moich najbliższych. Tym Państwu nie dziękuję i pragnę poinformować, że w poniedziałek złożę stosowne pismo do odpowiednich organów celem weryfikacji spełnienia czynów określonych w k.k. Za jakiś czas będziemy mogli więc wymienić się poglądami osobiście.
Z Lelisa
08:26, 25.03.2017 r.
To dopiero będzie co komentować. Merdia ostrołęcko-leliskie będą zapewne po właściwej stronie... .
Do Mieszkańca Teodorowa
08:39, 25.03.2017 r.
Zawsze mówiłem że miejsce małolatów-karierowiczów jest w piaskownicy.
Do mieszkańca Teodora
08:59, 25.03.2017 r.
Jeszcze wam te małolaty pokażą gdzie raki zimują.


Już się trzęsiecie co widać po tych wstretnych komentarzach. Nie potraficie inaczej niż pluć jadem i nienawiścią za własnymi stołkami.
Do do mieszkańca Teodorowa
09:06, 25.03.2017 r.
To nie karierowicze tylko chłopy z jajami.Wiek jest tylko ich zaletą.Nie są uwikłani w układy nie siedzą cicho jak,, leśne dziadki"w zamian za zatrudnienie dzieci.Niszczą patologie w samorządzie rzekunakami.Jak czytam że urząd fałszuje uchwały to włos na głowie się jeży i rodzi się pytanie co tam się ku.r wa dzieje.I banda kret.ynow pisząca na Podolaka na klub .To ja się pytam to Podolak sfalszowal ?Ja prosty chłopek ze wsi na miejscu ludzi popierających wójta to bym się ze wstydu spalił a nie czepiał się radnych po to ich wybraliśmy żeby mieli oko na działa na wójta
Mieszkaniec Teodorowa
09:21, 25.03.2017 r.
Nie głosowałem na obecnego Wójta i nie zamierzam głosować .Obecny Radny z opozycji z Laskowca i Radny z Teodorowa namawiali do głosowania na obecnego Wójta. A obecny Radny z Teodorowa jest reprezentantem Teodorowa i części Laskowca od Teodorowa do Laskowca-ul. Nowa. Z tego co mi wiadomo to więcej mieszkańców Laskowca głosowało na obecnego Wójta niz w Teodorowie
do: Bartosz Podolak
09:27, 25.03.2017 r.
Panie Bartku - bardzo słuszna decyzja w sprawie powiadomienia odpowiednich organów celem weryfikacji czynów wg kk.
Mądrością jest tępić zło, bo ono szkodzi zdrowej na umyśle części społeczeństwa
a nie tępione w zarodku namnaża się szybko, jak chwasty.

Myślę, że jest to drugi jakiś zapust zabłąkany i obłąkany działający w amoku, bo śledzi wszystkie artykuły tematycznie jego interesujące i udziela się w sposób
irracjonalny, sprzeczny z rozumem, nie mający nic wspólnego z rzeczywistością.
A może to ten sam, o którym wyżej pisano ...?
Jedno jest pewne - ten Ktoś wymaga fachowej pomocy jak najszybciej.
Odpowiednie organy zajmą się, myślę, właściwie.

Pozdrawiam Pana, Panie Bartku i życzę pomyślnych wiatrów ...
do wyże
10:18, 25.03.2017 r.
ciekawe dlaczego nie doradzasz Panu Wójtowi
zwrocenia sie do odpowiednich organów

OJ miały by co robić i ciebie też mogło by to dotknąć
zapytam jeszcze
10:22, 25.03.2017 r.
kto podpisuje uchwały rady gminy??
wojt czy przewodniczacy?? bo nie wiem

Ten co podpisuje bierze cała odpowiedzialność na siebie

za to mu sie płaci żeby czytał

z tego co wiadomo to i jeden i drugi są wynagradzani

wiec obowiazkiem jest czytać i wiedziec co sie podpisuje a nie lamentować j


Pracownik to moze co najwyzej upomienie dostać
w odpowiedzi ...
13:12, 25.03.2017 r.
Wójt sam z własnej woli biega do odpowiednich organów chociaż nie ma takiej potrzeby.
Przykładem są sprawy sądowe z Bankiem, firmami wykonującymi inwestycje, donosi i prosi o ukaranie radę gminy. Najczęściej przegrywa. Naraża tym naszą gminę na straty finansowe i wizerunkowe, Naraża również ludzi, których to dotyczy na niepotrzebne koszty na prawników, stracony czas a także uszczerbek na zdrowiu.

Wójt, jak powszechnie wiadomo, nie wykazuje szacunku dla ludzi, nawet dla tych. którzy mu służą. Tu pytam:
- czy pani Jaskólska jako dyrektor Gimnazjum była i jest szczęśliwa, że zwolniła bardzo dobrego nauczyciela, pana Wociala? Oczywiście, wygrał sprawę w Sądzie
i okazało się tam, że pani Jaskólska kierowała się opinią pana Godziny, który był tam wcześniej dyrektorem. Było miło? Komu?
- czy pani Majdecka jako dyrektor Biblioteki musiała zwolnić również dobrego, wieloletniego pracownika z własnej woli? Komu na tym zależało i dlaczego?
Również pracownik wygrał w Sądzie dzięki radnym z Klubu oraz przewodniczącemu rady gminy. Był miło? Komu?
- czy kierownicy ZOG zwalniając poszczególnych pracowników, w tym z wieloletnim stażem, byli dumni z tego, że zwalniają? Czy musieli? Było miło? Komu?
- czy pan wójt nie przedłużając umowy w świetlicy w Rzekuniu pani E.Gut, nie podając przyczyny, a wiemy,, że pracowała bardzo dobrze i tak oceniana była przez Komisję Rewizyjną tamtej Rady Gminy, miał na myśli dobro tej Pani?, dobro mieszkańców? czy zmieniło się coś na lepsze w tej świetlicy? Nie..Było miło? Komu?
- czy pani dyrektor Pieczyńska miała podstawy, żeby niewłaściwie ocenić wzorowego nauczyciela? Dobrze, ż ta Pani odwołala się i opinia pani Pieczyńskiej okazała się
nieważna,
- czy wójta interesuje, jak ci ludzie się czują? ,cieszy się, że to nie on bezpośrednio ..?
lepiej rękami innych? --- wiele by można mówić jeszcze. Niepotrzebne to było.
A zdrowia wrócić się nie da. Zapomnieć o krzywdzie też ciężko.
Pytanie
13:28, 25.03.2017 r.
Niech mi ktoś napisze kto jest radnym Laskowca i co dla Laskowca zrobił?
dziw
13:38, 25.03.2017 r.
Dziwie sie wójtowi ze wam tym dwom czy trzem osobom nie skończy
tego hejtu

bo zapewne nie potrafilibyściw wielu pomówień tu napisanych udowodnic

Macie jakies swoje prywatne zale i jke tu wylewacie

Wojt prze ztbardzo wiele lat dal sie poznać jako czlowiek zaangażowany z pomysłami i dobrze spełniajacy swoje obowiazki
co zresztą zaowocowąlo zmianan i rozwojem naszej gminy

Gdyby miał cech tu piszacych zapewne by wam juz ukrucił to pisanie i oczernianie
Dobrze ze normalni ludzie myślą zupełnie inaczej niz wy tu piszeci i niz klub
Alex
13:42, 25.03.2017 r.
Radnym Laskowca i Teodorowa jest Pan Jerzy Konopka.
dodam
14:01, 25.03.2017 r.
Dziwnym zbiegiem okoliczności jest zatrudnienie córki Pana Jerzego w przedszkolu samorządowym w rzekuniu. Tak samo jak córki innego pierzastego przyjaciela wodza.

Co do wójta wszyscy widzą co się dzieje. Ewidentnie to jego ostatnia kadencja
hahha
14:41, 25.03.2017 r.
ale ty jetses optymista

przed ostatnimi wyborami tez tak pisałeś

i po co ci to????????

zeby sie rozczarować ???
do ha ha ha
15:20, 25.03.2017 r.
Lepiej być optymistą niż ślepym głupcem :laughing: :laughing: :laughing: :laughing: :laughing:
Do pytanie
15:30, 25.03.2017 r.
Drugim radnym z Laskowca jest Pan Rafał Pupek.
Do haha
16:16, 25.03.2017 r.
Pożyjemy zobaczymy wybory już coraz bliżej. Ja tam wójta nie popieram
Moje zdanie
17:22, 25.03.2017 r.
Jak panu nie wstyd wójcie? To też nie pana wina tylko pani skarbnik?
Ona wpadła na ten pomysł zmiany uchwały, wiedząc, że to jest niedopuszczalne prawnie?
Domyśliła się sama skąd wziąć, gdzie dołożyć? I w trzech dokumentach nawet się zgodziło tj. w uchwale, uzasadnieniu i załącznikach?

Teraz pan już wie ,wójcie że radny Piotr Suchta - przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty - to fachowiec, wykonuje swoją pracę z należytą starannością,
Taki radny to skarb dla swoich wyborców a także dla wszystkich mieszkańców.

Niedawno mówił pan wójt i pisał publicznie jak to radni nie znają się na budżecie ..., szkodzą ... wyliczył pan straty ... , bo się budżet nie bilansuje.
Było to tylko przejęzyczenia w czytaniu na sesji - zwiększyć zamiast zwiększyć czy odwrotnie. W dokumentach pisanych było dobrze. Można było poprawić, drobna sprawa. Ale wójt wolał nagłośnić. z przesadą, jak zwykle.
Pewnie pomyślał, że więcej budżetu nie dotkną. Mylił się pan, włodarzu.

Teraz też proszę nagłośnić błąd niedopuszczalny w uchwale, który powstał w Urzędzie
. Proszę opisać ten błąd tak szeroko jak przedtem był opisany.

Dodam, że radni z Klubu oraz przewodniczący rady pracują na rzecz i dla dobra mieszkańców.
Wójt natomiast, biorąc pod uwagę opisywane już sprawy /zwolnienia, traktowanie ludzi, brak informacji, itp./ ostatnio pozorne działania wójta w sprawie zmiany granic naszej gminy, brak informacji w tej sprawie, wyznaczanie i ograniczanie radnych do rozmów z prezydentem, brak zgody wójta na to aby przewodniczący uczestniczył w spotkaniu z prezydentem, ciągłe utrudnianie pracy radzie i in. wykazuje totalne lekceważenie mieszkańców, chociaż w słowach czasem stwarza pozory tej dbałości.
Niestety, fałsz i obłuda. Przykre to ale prawdziwe.
I pomyśleć, że to większość naszych mieszkańców dała się nabrać na puste obietnice.
Takiego wójta jeszcze u nas nie było. Mamy nauczkę za brak szacunku do zasłużonych ludzi, którzy powinni pełnić tę funkcję.
Wójt powinien być z naszej gminy.
a ja mysle
19:35, 25.03.2017 r.
a ja myśle że jak wojt z innej gminy to nawet lepiej

dopiero by bylo jak by byl z naszej

zawsze by coś bylo nie tak

jak w przypadku dwóch poprzednich

to juz mamy za soba

a ten rzeczywiście bedzie i to jeszcze długo

TYlko ślepiec nie widzi jak sie zmieniła nasza gmina

Ludzie przyjezdni nie moga sie nadziwić jak szybko i pieknie sie zmieniła gmina
Do wyżej
19:51, 25.03.2017 r.
Ci przyjezdni to chyba z Zabrodzia ;-)
Hih
19:56, 25.03.2017 r.
Tak szczególnie Ci z zabrodzia często u nas goszczą:)

I sąsiadka wójta która podobno znalazła pracę w gimnazjum
do "a ja myślę"
20:18, 25.03.2017 r.
Oj, żebyś choć odrobinę myślał, to byś miał świadomość, że przejezdni pojęcia nie mają, komu co Rzekuń zawdzięcza. Mieszkańcy już tak, choć niektórzy "wójtowi" udają, że nie wiedzą, bo to wygodniejsze.
Po kadencji p. Tyszki w budżecie gminy było ponad 50 mln zł. Niektórzy radni mówią nawet że ok.60. Nie mógł realizować inwestycji bo Pan Jastrzębski nie zwoływał sesji prawie 2 lata. Inne gminy mają na inwestycje 4 mln.zł.
Wydawano je więc na inwestycje, które wskazywała rada gminy.
Gdzie w tym sukces wójta?
Czy jak pójdę na zakupy i wydam całą pensję męża, to będzie mój sukces? Czy jego, że tyle zarobił?
Byłby mój, gdybym pomnożyła tę kasę. Wydaje się najłatwiej, zwłaszcza cudze. Rozumiesz już? Stosujesz jeden argument non stop dotyczący wyglądu. A książkę też oceniasz po okładce! Trzeba poznać, zainteresować się...
Przejezdni mogą nie wiedzieć, oni nie głosują. My tak. Dlatego to ostatnia kadencja, choćby jeszcze 100 x przypominał o ładnym wyglądzie. Nie ma skutku bez przyczyny. To na niej się skup. Miłego weekendu.
Ponawiam
10:35, 26.03.2017 r.
No ok. Radnymi z Laskowca są Panowie Konopka i Pupek - to już wiem, ale nikt nie napisał jakie są ich zasługi dla Laskowca. Są jakieś???
oczywiscie
17:55, 26.03.2017 r.
zasługi i owsze Dzięki radnemu Konopce i obecnemu wójtowi
Teodorowo i LAskowiec zyskali ogromne inwestycje za wójta Godziny
1 Sala gimnastyczna
- z biblioteką piękną swietlicą i noweczesnymi zbami lekcyjnymi ponad 3 mln zł
2 oświetlenie wielu ulic min. Energetycznej
3 Droga na" rogall" z pozyskaniem działki na drogę i jej wybudowaniem ok o,5 mln zł
4 Wodocąg w ul. Polnej i innych mniejszych uliczkach ze 300 tys
5 Projekt i budowa kanalizacji ktora idzie niezwykkle sparwnie co mozemy obserwować obecnie inwestycja za jakieś 6 mln zł
7 zrobiony projekt przebudowy ul. Nowej i Kościelnej po budowie kanalizaycji
wartośc ok 2 mln

To wszystko zaplanowano w kadencji poprzedniej dzięki radnemu Jerzemu Konopce i wójtowi Stanisławowi Godzinie
Dziś sie realizuje czy sie uda wszystko nie wiadomo bo pan drugi radny niestety nie ponmaga tylko blokuje wójta

Za obecnego wójta LAskowiec jest naprawdę dobrze doinwestowany
do wyżej
19:30, 26.03.2017 r.
To wam w Laskowcu tylko wójt i radny Konopka jest potrzebny, tak?
Tylko im zawdzięczacie te inwestycje? Drugi radny blokowal, tak?

Ciemnogród III

To radni większością głosów decydują o inwestycjach. Wójt wykonuje.

Nawet nie wiesz komu podziękować a przynajmniej nie pisać głupot, że radny blokuje.

Takie dokładne dane masz, w kajecie zapisujesz, łącznie z kosztami?
Czy pisany komentarz pod dyktando?
Doucz się jeszcze o pracy samorządu i nie pisz pomówień na nikogo.

Pan radny Pupek to mądry człowiek. Cieszcie się, że macie takiego radnego.
***
08:29, 27.03.2017 r.
Ach, czyli radny Konopka zrobił wyżej wymienione rzeczy - no dla mnie to konkret a radny Pupek cytuję:
"Pan radny Pupek to mądry człowiek. Cieszcie się, że macie takiego radnego."

i nic więcej???
No to wnioski są jak dla mnie jasne.
Jak dla mnie to możecie się na tych sesjach rady gminy nawet w kisielu bić - dla mnie istotne jest to co z tego wynika dla mieszkańców - konkretne działania!!!

I tu Pan radny Konopka raczej bardziej się sprawdza na stanowisku radnego dla Laskowca pomimo że mieszka w Teodorowie, niż mieszkający w Laskowcu drugi z radnych.
do p. B.Podolaka
19:07, 27.03.2017 r.
Bardzo słusznie p. Bartku. Czas najwyższy ujrzeć na własne oczy tych, którzy chowają się za "złośliwymi " komentarzami. Nadszedł czas by za wszelkie obraźliwe teksty i pomówienia te osoby odpowiedziały. Nikt w internecie nie jest anonimowy, będę śledził dalszy bieg wypadków. Każdorazowe użycie czyjegoś nazwiska i "przyklejanie" do niego takich tekstów powinno spotkać się z reakcją. Mam nadzieję, że odpowiednie służby staną na wysokości zadania.
Z Lelesa.
19:20, 27.03.2017 r.
Oby tylko Jego Nietykalność wszędobylski pan Bartosz P. nie wymiękł. Sąd sądem ale merdia ważniejsze - chętnie pokomentujemy.
« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne