« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Sobota, 26 września 2020 r., imieniny Justyny, Cypriana, Euzebiusza

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Tymczasowy most wybuduje ostrołęcka firma

Fot. Urząd Miasta w OstrołęceRatusz rozstrzygnął przetarg na budowę tymczasowego mostu na Narwi. Ostrołęcka Ostrada zajmie się wybudowaniem dojazdów i przyczółków. Koszt zadania opiewa na bagatela 10 mln 577 tys. 672 zł. Stalową konstrukcję na rzece wybuduje jednostka wojskowa.

Kwota zamówienia jest wysoka, ale do przetargu stanęła tylko jedna firma i miasto nie miało wielkiego wyboru.

Jak informuje ratusz, przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze oferty, wystąpiono do firmy o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące oszacowanych kosztów robót i metody mocowania pali stabilizujących konstrukcję mostu. Przeprowadzono także niezależne konsultacje z projektantem przeprawy.

- Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę drogi objazdowej o długości ok. 570 metrów oraz budowę mostu tymczasowego na rzece Narew wraz z dojazdami na czas przebudowy i remontu mostu stałego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy tymczasowego objazdu drogowego - dojazd od strony ul. Warszawskiej (ronda Księcia Siemowita) oraz dojazd od strony ul. Szpitalnej przez ul. Spacerową - wraz z montażem fundamentów i izbic dla filarów w postaci pali z rur stalowych pod tymczasową przeprawę mostową - informuje urząd miasta.

Cala inwestycja obejmie szereg prac drogowych i mostowych.
Zakres robót branży drogowej:
- budowę włączenia drogi objazdowej z ul. Mostowej wraz z dowiązaniem wysokościowym nawierzchni jezdni do nawierzchni jezdni ul Mostowej - włączenie od strony ronda Księcia Siemowita,
- budowa drogi objazdowej szerokości minimum 6,5 m o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 1,25 m-2,3 m o długości łącznej ok. 570 metrów - w rejonie mostu tymczasowego. Przekrój drogi dwujezdniowy o szerokości jezdni 4,2 m dostosowanej do szerokości jezdni na obiekcie mostowym,
- budowa włączenia drogi objazdowej z ul. Spacerowej wraz z dowiązaniem wysokościowym nawierzchni jezdni do nawierzchni jezdni ul. Spacerowej - włączenie od strony Starego Miasta,
- umocnienie skarp nasypów drogowych płytami żelbetowymi drogowymi o wym. 100x300x15cm,
- wykonanie fundamentów w postaci pali z rur stalowych.
Zakres robót branży mostowej:
- wykonanie fundamentów palowych wraz z głowicami pali oraz ciosami podłożyskowymi,
- wykonanie izbic,
- budowa rampy montażowej do nasuwania konstrukcji przęsłowych,
- budowa przyczółków,
- mocowanie głowic pali do oczepów,
- wykonanie nawierzchni jezdni na płytach jezdnych mostu składanego.

Montażu konstrukcji stalowej mostu podejmie się specjalistyczna jednostka wojskowa. Po przebudowie starego mostu, konstrukcja zostanie rozebrana. Miasto zakłada, że wykorzysta materiały rozbiórkowe - szczególnie kruszywa, przy późniejszych inwestycjach drogowych w mieście.

- Ważnym argumentem przesądzającym o konieczności budowy przeprawy tymczasowej jest uchronienie miasta i okolic przed paraliżem komunikacyjnym, który nastąpiłby podczas przebudowy starego mostu oraz wyłączeniu mostu Madalińskiego dla pojazdów ciężarowych - informuje ratusz.

Całkowity koszt infrastruktury przymostowej to 10 mln 577 tys. 672,32 zł. Jak przyjęto w rozstrzygnięciu, remont i przebudowa starego mostu, w ciągu drogi krajowej nr 61, rozpocznie się dopiero wówczas, gdy zastępcza przeprawa będzie oddana do użytku.

Wyświetleń: 13934
 
14:25, 26.07.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Brak komentarzy!

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne