« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Czwartek, 19 października 2017 r., imieniny Piotra, Pawła, Ziemowita

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

WKU w Ostrołęce: zgłoś się do służby wojskowej

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostrołęce trwa nabór do różnych form czynnej służby wojskowej. Poszukiwani są ochotnicy bez wyszkolenia wojskowego, zarówno mężczyźni jak i kobiety do czteromiesięcznej służby przygotowawczej, która rozpoczyna się we wrześniu.

W trakcie jej pełnienia żołnierz otrzymuje uposażenie w wysokości 960 zł miesięcznie, odbywa szkolenie podstawowe i specjalistyczne oraz składa przysięgę wojskową.

Po jej odbyciu nabywa prawo do wypłaty odprawy finansowej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (2 tys. zł) i uzyskuje tytuł żołnierza rezerwy, który uprawnia do ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Nabór do służby przygotowawczej ma charakter konkursowy, wszyscy ochotnicy są poddawani badaniom psychologicznym, a osoby nie posiadające określonej kategorii zdolności do służby wojskowej, także badaniom w wojskowych komisjach lekarskich.

Wstąp w szeregi jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej

Na terenie województwa mazowieckiego trwa formowanie jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), które będą miały bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, jako komponent Sił Zbrojnych mający przeciwdziałać zagrożeniom militarnym, ale przede wszystkim mają one być ważnym elementem systemu zarządzania kryzysowego. Poprzez bezpośrednią współpracę z administracją publiczną, w tym samorządową, będą gotowe do szybkiego i skutecznego udziału żołnierzy między innymi w celu przeciwdziałania lub usuwania skutków klęsk żywiołowych lub w przypadku zaistnienia innych sytuacji kryzysowych o zasięgu lokalnym.

W jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej czekają miejsca dla ochotników do pełnienia terytorialnej służby wojskowej (TSW). Do jej odbycia mogą być powołane osoby pełnoletnie, uczące się, bezrobotne i pracujące zawodowo, posiadające wyszkolenie wojskowe (żołnierze rezerwy) jak i osoby, które nigdy w wojsku nie służyły. W przypadku tej drugiej grupy, terytorialna służba wojskowa poprzedzona będzie 16-dniowym szkoleniem podstawowym (tzw. "szesnastką") podczas którego nowi adepci obrony terytorialnej nauczą się żołnierskiego abecadła i złożą przysięgę wojskową. "Terytorialsi" będą pełnić służbę rotacyjnie w jednostce wojskowej przez minimum dwa dni wolne od pracy w miesiącu oraz raz w roku, jednorazowo przez 14 dni w miesiącach letnich. W pozostałym okresie będą ją pełnić dyspozycyjne (w domu), będąc w gotowości do natychmiastowego stawienia się w razie potrzeby w swojej jednostce obrony terytorialnej, z zadaniem pogłębiania wiedzy wojskowej i fachowej oraz dbania o sprawność fizyczną. Za każdy dzień rotacyjnego pełnienia służby terytorialnej żołnierz otrzyma uposażenie zależne od posiadanego stopnia (dla szeregowego około 91 zł) oraz stały dodatek za gotowość bojową w wysokości 320 zł miesięcznie za jej pełnienia dyspozycyjnie.

Terytorialną służbę wojskową można będzie pogodzić z nauką, pracą i obowiązkami rodzinnymi, a co do zasady, będzie ona pełniona rotacyjnie w pobliżu miejsca zamieszkania. Żołnierz służby terytorialnej będzie w domu przechowywał umundurowanie, w którymi będzie się stawiał do pełnienia służby rotacyjnej lub w razie wezwania dowódcy, a po trzech latach jej pełnienia, będzie
miał pierwszeństwo przy ubieganiu się do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej w szkołach i uczelniach wojskowych. Zapowiadane na najbliższe lata plany zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych, w tym liczby żołnierzy zawodowych, powodują, że coraz więcej jednostek wojskowych prowadzi nabór na stanowiska żołnierzy zawodowych głównie szeregowych. Informacje o takich jednostkach i o wolnych stanowiskach zamieszczane są na stronie internetowej WKU w Ostrołęce. Szeregowy zawodowy oprócz prestiżu i stabilnych warunków służby, może liczyć na uposażenie miesięczne w wysokości 3 tys. 200 zł (około 2 tys. 600 zł netto).

Służba wojskowa to zaszczyt, dający wiele satysfakcji i możliwości osobistego rozwoju, a przede wszystkim służy umacnianiu bezpieczeństwa Polski i jej obywateli, w tym bezpieczeństwa społeczności lokalnych - naszych miast, wiosek, domów i rodzin, nie tylko przed zagrożeniami militarnymi, ale także w sytuacjach kryzysowych. Wszystkich zainteresowanych - mężczyzn i kobiety - którym na sercu leży nasze bezpieczeństwo, zapraszamy do składania wniosków o powołanie do służby przygotowawczej lub terytorialnej służby wojskowej, a po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce lub do siedziby WKU przy ul. Sienkiewicza 45.

Wyświetleń: 6402
 
09:15, 11.07.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Gość
12:11, 11.07.2017 r.
Przyjdzie inna opcja polityczna i to zlikwiduje.
15:30, 11.07.2017 r.
tak jak zlikwidowała np. ''becikowe''.
WIESŁAW
18:00, 11.07.2017 r.
Teściowa się pcha . Jak Ją zatrzymać ? Czy zabranie moherowego beretu wystarczy ?
?
18:18, 11.07.2017 r.
Tym młodym tak dobrze w pi,zdę w stawić po dwóch tygodniach unitarki nie ma chętnych . :wink:
« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne