« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Niedziela, 24 września 2017 r., imieniny Gerarda, Teodora, Hermana

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Zmiany personalne w parafiach powiatu. Odchodzą m.in. ks. Adam z fary i ks. Robert ze Zbawiciela Świata

Łomżyńska kuria diecezjalna podała zmiany personalne, do których dojdzie w sierpniu.
I tak dotychczasowy wikariusz w parafii pw. Zbawiciela Świata, ks. Robert Sulich, z dniem 20 sierpnia zostanie proboszczem w parafii Słucz. Ks. Robert to m.in. organizator rowerowej pielgrzymki na Jasną Górę.
Z najstarszej ostrołęckiej parafii - fary - odejdzie ks. Adam Sierzputowski. To dobrze znany duchowny, który od kilku lat uczestniczy w pieszej pielgrzymce do Częstochowy oraz uczy młodzież religii.

Szczegółowe zmiany poniżej:
z dniem 13 sierpnia br.
Ks. prał. Stanisław Sobotka – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie i przeniesiony na emeryturę; zamieszka w budynku parafialnym w Wąsewie

z dniem 17 sierpnia br.
Ks. kan. Stanisław Rowiński – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach i przeniesiony na emeryturę; zamieszka we własnym domu w Kadzidle

z dniem 20 sierpnia br.
Ks. kan. mgr Jerzy Śleszyński – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Imienia NMP w Szczuczynie i przeniesiony na emeryturę; zamieszka w prywatnym mieszkaniu w Łomży

z dniem 1 stycznia br.
Ks. mgr Dariusz Lenczewski (wik. Kołaki Kościelne) – mianowany administratorem parafii Kleczkowo

z dniem 2 lutego br.
Ks. mgr Dariusz Lenczewski – mianowany proboszczem parafii Kleczkowo

z dniem 25 czerwca br.
Ks. mgr Ryszard Żebrowski – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Borawe
Ks. mgr lic. Andrzej Kowalewski (wik. Ostrołęka NMP Królowej Rodzin) – mian. prob. parafii Borawe

z dniem 13 sierpnia br.
Ks. prał. Stanisław Sobotka – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Wąsewo
Ks. kan. mgr lic. Leszek Rukat (Klukowo) – mianowany proboszczem parafii Wąsewo
Ks. mgr lic. Lech Szymczyński (administrator par. Szelków) – mianowany proboszczem parafii Klukowo
Ks. Marek Rogowski – po zakończonym urlopie podejmuje obowiązki proboszcza parafii Szelków

z dniem 17 sierpnia br.
Ks. kan. Stanisław Rowiński – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Lipniki
Ks. kan. mgr Tadeusz Masławski (Leszczydół-Nowiny) – mianowany proboszczem parafii Lipniki
Ks. mgr Jan Soliwoda (wik. Rutki) – mianowany proboszczem parafii Leszczydół-Nowiny

z dniem 20 sierpnia br.
Ks. kan. mgr Jerzy Śleszyński – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Szczuczyn
Ks. mgr Robert Zieliński (Słucz) – mianowany proboszczem parafii Szczuczyn
Ks. mgr Robert Sulich (wik. Ostrołęka – par. Zbawiciela Świata) – mianowany proboszczem parafii Słucz

z dniem 23 sierpnia br.
Ks. mgr lic. Tomasz Wilga (Czyżew) – mianowany proboszczem parafii Śniadowo
Ks. kan. Eugeniusz Sochacki (Śniadowo) – mianowany proboszczem parafii Czyżew

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. Jan Czajkowski – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Kąty
Ks. kan. Edward Pilarski (Parciaki) – mianowany proboszczem parafii Kąty
Ks. Dariusz Narewski (administrator par. Parciaki) – mianowany proboszczem parafii Parciaki

z dniem 1 września br.
Ks. Andrzej Chilicki – zwolniony z urzędu proboszcza parafii Przytuły
Ks. mgr Krzysztof Dylewski (admin. par. Przytuły) – mianowany proboszczem parafii Przytuły

Zwolnienia i nominacje na dziekana i wicedziekana dekanatu

z dniem 13 sierpnia br.
Ks. prał. Stanisław Sobotka – zwolniony z urzędu wicedziekana dekanatu ostrowskiego Chrystusa Dobrego
Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej

z dniem 20 sierpnia br.
Ks. kan. mgr Jerzy Śleszyński – zwolniony z urzędu dziekana dekanatu szczuczyńskiego
Ks. mgr Robert Zieliński – mianowany dziekanem dekanatu szczuczyńskiego

z dniem 23 sierpnia br.
Ks. kan. Eugeniusz Sochacki – zwolniony z urzędu wicedziekana dekanatu łomżyńskiego św. Brunona
Ks. mgr lic. Tomasz Wilga – zwolniony z urzędu dziekana dekanatu czyżewskiego
Ks. kan. Eugeniusz Sochacki – mianowany dziekanem dekanatu czyżewskiego

Zwolnienia i nominacje dekanalne

z dniem 16 stycznia br.
O. Krzysztof Groszyk OFM Cap. – zwolniony z funkcji ojca duchownego w dekanacie łomżyńskim
św. Michała Archanioła

z dniem 25 stycznia br.
O. Marcin Radomski OFM Cap. – mianowany ojcem duchownym w dekanacie łomżyńskim
św. Michała Archanioła

z dniem 1 sierpnia br.
Ks. mgr lic. Wiesław Felka SDB – zwolniony z funkcji ojca duchownego w dekanacie krasnosielckim

z dniem 13 sierpnia br.
Ks. kan. Stanisław Sobotka - zwolniony z funkcji duszpasterza rolników w dekanacie ostrowskim Chrystusa Dobrego Pasterza
Ks. kan. mgr lic. Leszek Rukat – zwolniony z funkcji duszpasterza rodzin w dekanacie szepietowskim

z dniem 23 sierpnia br.
Ks. kan. Eugeniusz Sochacki – zwolniony z funkcji duszpasterza rodzin w dekanacie łomżyńskim
św. Brunona
z dniem 1 września br.
Ks. mgr Roman Komaryczko – zwolniony z funkcji duszpasterza służby zdrowia w dekanacie
wysokomazowieckim
Ks. Andrzej Chilicki – mianowany duszpasterzem służby zdrowia w dekanacie wysokomazowieckim

Nominacje i zwolnienia wikariuszowskie

z dniem 4 marca br.
Ks. mgr lic. Jerzy Brzeziński – pomoc duszpasterska w parafii Andrzejewo

z dniem 1 kwietnia br.
Ks. mgr Tomasz Niemira - pomoc duszpasterska w parafii Ostrołęka (Nawiedzenia NMP)
Ks. mgr Artur Ryszewski – wikariuszem w parafii Ostrołęka (Zbawiciela Świata)

z dniem 24 czerwca br.
Ks. mgr lic. Bogdan Stokowski – zwolniony ze stanowiska wik. parafialnego w Kolnie (Chrystusa Króla Wszechświata)

z dniem 25 czerwca br.
Ks. mgr Antoni Wróblewski z Nowej Wsi – wikariuszem w parafii Łapy (Świętego Krzyża)
Ks. mgr Wojciech Bielicki z Łap (Świętego Krzyża) – wikariuszem w parafii Kołaki Kościelne
Ks. mgr Zbigniew Jaworski z Ostrołęki (św. Franciszka) – wik. w parafii Ostrołęka (NMP Królowej Rodzin)

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. mgr Wojciech Choiński z Myszyńca – wik. w par. Małkinia (Nawrócenia św. Pawła Ap.)
Ks. mgr lic. Cezary Czarkowski z Łomży (Miłosierdzia Bożego)–wik. w par. Ostrołęka (Zbawiciela Świata)
Ks. mgr Artur Dobrzyński z Łap (św. Ap. Piotra i Pawła) – wik. w par. Łomża (NMP Częstochowskiej)
Ks. mgr lic. Łukasz Grabowski z Czyżewa – wik. w par. Kolno (Chrystusa Króla Wszechświata)
Ks. mgr Robert Idźkowski z Rząśnika – wikariuszem w par. Andrzejewo
Ks. mgr lic. Grzegorz Karwowski z Zambrowa (św. Józefa) – wik. w par. Łapy (św. Ap. Piotra i Pawła)
Ks. mgr lic. Piotr Kazimierski z Kobylina – wikariuszem w par. Łomża (Miłosierdzia Bożego)
Ks. mgr Adam Kowalewski z Różana – wik. w par. Kolno (Chrystusa Króla Wszechświata)
Ks. mgr Michał Kowalczyk z Grajewa (Trójcy Przenajśw.) – pomoc duszp. w par. Zambrów (Ducha Św.)
Ks. mgr Krzysztof Krajewski z Kolna (św. Anny) – wikariuszem w par. Szumowo
Ks. mgr lic. Piotr Kurkowski z Łomży (św. Andrzeja Boboli) – wikariuszem w par. Nowa Wieś
Ks. mgr Cezary Lipski z Małkini (Nawrócenia św. Pawła Ap.) – wikariuszem w par. Rutki
Ks. mgr Roman Łempicki z Ostrołęki (św. Franciszka) – wikariuszem w par. Wyszków (św. Idziego)
Ks. mgr Janusz Malinowski z Olszewa-Borek – wikariuszem w par. Szelków
Ks. mgr lic. Andrzej Muzyczak z Kolna (Chr. K.W.) – wik. w par. Ostrów Maz. (Wniebowzięcia NMP)
Ks. mgr Artur Rostkowski z Goworowa – wikariuszem w parafii Szczuczyn
Ks. mgr lic. Jacek Rudawski ze Szczuczyna – wikariuszem w par. Myszyniec
Ks. mgr lic. Adam Sierzputowski z Ostrołęki (Naw. NMP) – wik. w par. Grajewo (Trójcy Przenajświętszej)
Ks. mgr Paweł Szabłowski z Kadzidła – wikariuszem w par. Ostrów Maz. (Wniebowzięcia NMP)
Ks. mgr lic. Adam Tomaszewski z Łomży (Krzyża Świętego) wikariuszem w par. Zambrów (św. Józefa)
Ks. mgr lic. Tomasz Tymiński z Ostrowi Maz. (Chrystusa DP) – wik. w par. Ostrołęka (Nawiedzenia NMP)
Ks. mgr lic. Andrzej Zieliński z Grajewa (MB Nieustającej Pomocy) – wik. w par. Rząśnik
Ks. mgr Marcin Zieziula z Szelkowa – wikariuszem w par. Ostrołęka (Nawiedzenia NMP)

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. mgr Adam Izbicki – wikariuszem w parafii Myszyniec
Ks. mgr Bartłomiej Jaźwiński – wikariuszem w parafii Różan
Ks. mgr Paweł Kaczmarczyk – wikariuszem w parafii Goworowo
Ks. mgr Serafin Kaliszewski – wikariuszem w parafii Grajewo (MB Nieustającej Pomocy)
Ks. mgr Szymon Kurpiewski – wikariuszem w parafii Kolno (św. Anny)
Ks. mgr Łukasz Ładyżyński – wikariuszem w parafii Kobylin
Ks. mgr Łukasz Murawski – wikariuszem w parafii Wyszków (św. Wojciecha)
Ks. mgr Paweł Nocko – wikariuszem w parafii Łomża (Krzyża Świętego)
Ks. mgr Łukasz Oleksiak – wikariuszem w parafii Czyżew
Ks. mgr Wiesław Ołowski – wikariuszem w parafii Ostrołęka (Nawiedzenia NMP)
Ks. mgr Marcin Ołtarzewski – wikariuszem w parafii Kadzidło
Ks. mgr Kamil Marcin Paź – wikariuszem w parafii Łomża (św. Andrzeja Boboli)
Ks. mgr Grzegorz Pędzich – wikariuszem w parafii Ostrów Maz. (Chrystusa Dobrego Pasterza)
Ks. mgr Wojciech Porowski – wikariuszem w parafii Ostrołęka (św. Franciszka)
Ks. mgr Jacek Rowiński – wikariuszem w parafii Ostrołęka (św. Franciszka)

Skierowani na studia specjalistyczne

z dniem 25 sierpnia br.
Ks. mgr Tomasz Borkowski z par. Ostrów Maz. (Wnieb. NMP) – studia z biblistyki na UKSW w Warszawie
Ks. mgr Łukasz Polkowski z parafii Myszyniec - studia z filozofii na KUL w Lublinie
Ks. mgr Grzegorz Suchta z par. Wyszków (św. Wojciecha) – studia z prawa kan. na UKSW w Warszawie

Wyświetleń: 7707
 
12:54, 04.08.2011 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

.;)
11:15, 04.08.2011 r.
zawsze jakas taczka sie na niego znajdzie i zyska slawe jak kolega z parciak :laughing:
kocyl
11:19, 04.08.2011 r.
doprawdy! Wydarzenie roku...dla moherowych beretow :laughing:
ostroxD
11:44, 04.08.2011 r.
lol co to ma byc.... lepszych informacji w tym miescie juz nie ma tylko ze jakis batman se odchodzi o_O
ja
12:06, 04.08.2011 r.
o Adam odchodzi... szkoda, bo fajnym był katechetą...
leon
12:18, 04.08.2011 r.
Słabe te zmiany, zadne probostwo sie nie zmieniło , Robert powodzonka w Słuczu, hheh licho sie trafiło alelepsze to jak u tego ....... w Zbawicielu
taktak
12:40, 04.08.2011 r.
ŁAŁ ALE SIE CIESZE........
lisek_kolo_drogi
12:48, 04.08.2011 r.
Nie rozumiem osób, które piszą komentarze typu: "co mnie to obchodzi", "doprawdy wydarzenie roku". Skoro według Was ta informacja nie jest tak ważna, to po co klikacie na ten artykuł? Żeby sobie zakpić z kogoś? Z kogo? Z księży? Ze starszych babć?
vnm
12:54, 04.08.2011 r.
vnm............. ! : (
ostrołęczanka
13:26, 04.08.2011 r.
Kogo to nie obchodzi niech nie czyta
Mnie obchodzi :) dla mnie są to ważne wiadomości
Nie obchodzą mnie za to wieści o naszych politykach
wiec tych nie czytam :)
aaa
15:23, 04.08.2011 r.
Czy MO może sprawdzić kto będzie wikariuszem w Nowej Wsi?
125
16:01, 04.08.2011 r.
A W GOWOROWIE NADAL TEN TERRORYSTA SIEMION. KIEDY BISKUP GO ZABIERZE OD NAS? :angry:
Szkoda
19:59, 04.08.2011 r.
Mi szkoda księdza Adama z Fary. Chyba jedyny kapłan z powołania w tej parafii odchodzi:(
20:19, 04.08.2011 r.
Od 1 kwietnia br Ks. mgr Artur Ryszewski – wikariuszem w parafii Ostrołęka (Zbawiciela Świata). To gdzie był wcześniej jak nie w Zbawicielu ?
...
21:19, 04.08.2011 r.
niektórych to obchodzi, innych nie bardzo. Każdy natomiast ma prawo wyrazić swoje zdanie. i skoro niektórzy są szczęsliwi,że taki artykuł znalazł się na mo, innych może to nie interesować. Mnie osobiście mało interesują zmiany w parafiach, gdyż uważam że są ważniejsze informacje. Ale cóż, czas pogodzić się, że w tym mieście wszystko kręci się wokół Kościoła.
Ewa
21:51, 04.08.2011 r.
Dlaczego zabieracie najfajniejszego księdza ze Zbawiciela Świata :sad:
alojzy
05:57, 05.08.2011 r.
słuchaj Leon żeby przenieść proboszcza to trzeba i księgową za dużo w nią zainwestował żeby zrezygnować
śfenta doda robacznica od szpiku
06:11, 05.08.2011 r.
KSIĘŻA-NA KSIĘŻYC :tongue:
ania
08:12, 05.08.2011 r.
no właśnie! dlaczego zabieracie najfajniejszego Księdza z parafii Zbawiciela Świata??? :(
????
08:21, 05.08.2011 r.
a emerytowanego pułkownika z Rzekunia nigdzie nie przenisą?????? Wielu, wielu ta wiadomość by ucieszyła.
know
08:31, 05.08.2011 r.
Do Beaty:

Do tej pory był pomocą w duszpasterstwie a nie wikariuszem.
Do ...
11:52, 05.08.2011 r.
Dziwne.... Ja jak coś mnie nie obchodzi to po prostu tego nie czytam...Proste.
jan
12:19, 05.08.2011 r.
Z tą księgową to masz na myśli Zdzisława
?
12:41, 05.08.2011 r.
Wielka szkoda, bo ks. Robert jest bardzo lubiany!!!
yyy
19:44, 06.08.2011 r.
fara bez księdza Adama już nie będzie taka sama, :sad:
« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne