« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Środa, 18 października 2017 r., imieniny Juliana, Łukasza, Bratumiła

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Zmiany terminów naboru do policji i zwiększone limity

Fot. KMP w OstrołęcePolicja prowadzi nabór osób do służby w policji. Modyfikacji uległy jednak terminy i limity naboru do służby w 2017 roku. Komendant Główny Policji zwiększył limity przyjęć z 222 na 300 osób. Nabór prowadzony jest także w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Planowane przyjęcia do służby w policji w 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu:
- 22 sierpnia - 70 osób,
- 2 listopada - 47 osób,
- 28 grudnia - 86 osób.

Przyjęcia planowane są w następujących jednostkach: Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku, Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu, Komendach Miejskich Policji w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz Komendach Powiatowych Policji w: Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie.

Służbę w policji może pełnić: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Wymagane dokumenty
Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w policji powinny złożyć osobiście następujące dokumenty: podanie o przyjęcie do służby w policji, wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B), kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru, kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru, kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów, pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./.

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru: dowód osobisty, książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową. Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Preferencje dotyczące kandydatów w zakresie wykształcenia i umiejętności:
- wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
- wykształcenie średnie - ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania,
- tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
- uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,
- prawo jazdy kat. A lub C.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej, powiatowej lub miejskiej oraz ze strony internetowej www.policja.pl.

Wyświetleń: 3680
 
09:44, 15.07.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

piercewicz
09:49, 15.07.2017 r.
Nie masz ambicji wstąp do policji 😃
Gość
19:30, 15.07.2017 r.
25 lat, 55 lat życia i wtedy emerytura. Kto ma plecy awansuje.
Kdndjd
20:55, 15.07.2017 r.
NO NA TAKIE WARUNKI I NA TAKA KASĘ TO MUSIALBYM BYĆ DEL..EM, ŻEBY SIĘ ZDECYDOWAC.o
Józek
23:31, 15.07.2017 r.
Radzę się dobrze zastanowić bo to nie jest praca w wydziale W11...Aby to zrozumieć trzeba tego chleba spróbować...
dzony
04:15, 16.07.2017 r.
5tys brutto i koge do was zawitac
« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne