« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Sobota, 24 lutego 2024 r., imieniny Macieja, Bogusza, Jaśminy

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Czytelnik pyta: dlaczego nie ma skrętu w lewo do stacji paliwowej?

Dlaczego do stacji paliwowej Lukoil przy drodze do Warszawy (DK 61) w miejscowości Kordowo (gm. Olszewo-Borki) nie ma wjazdu w lewo - jadąc od Ostrołęki (jest tam linia podwójna ciągła)? Natomiast ze stacji jest wyjazd w lewo w kierunku Warszawy.

Odpowiada Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:
Organizacja ruchu wynika z natężenia ruchu jakie występuje na DK61. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) § 113. 4. na jednojezdniowej drodze klasy GP i drogach niższych klas o prędkości miarodajnej powyżej 70 km/h dopuszcza się wykonanie wyjazdu i wjazdu na drogę z obiektu i urządzenia obsługi uczestników ruchu dla obu kierunków ruchu po jednej stronie drogi, jeżeli natężenie miarodajne ruchu nie jest większe niż 400 P/h. Przy większym miarodajnym natężeniu ruchu w obrębie wyjazdu z drogi do tych urządzeń należy zapewnić dodatkowy pas ruchu dla skrętów w lewo.

W związku z powyższym obsługa w lewo z drogi krajowej 61, na które SDR wynosi ponad 6700 poj./dobę możliwa jest jedynie w sytuacji wykonania dodatkowego pasa do skrętu w lewo. Brak takiego pasa może prowadzić do blokowania jazdy na wprost przez pojazdy skręcające w lewo, ustępujące pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z naprzeciwka.

Jednocześnie wyjazd w lewo ze stacji przy ww. natężeniu ruchu może się odbywać i nie ma podstaw ani przesłanek do jego likwidacji. Dopiero na drodze o miarodajnym natężeniu ruchu większym niż 800 P/h, połączenie obiektu i urządzenia obsługi uczestników ruchu z drogą powinno być wykonane oddzielnie dla każdego kierunku ruchu. W takim przypadku likwidacji ulec powinny wszystkie relacje w lewo z i na drogę krajową - obsługa jedynie w prawo.

Wyświetleń: 7870
 
09:15, 19.08.2017 r.

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne