« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Niedziela, 24 września 2023 r., imieniny Gerarda, Teodora, Hermana

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Nowe uprawnienia dla kobiet w ciąży oraz ich rodzin

Rzecznika praw pacjenta przypomina, iż od stycznia br. kobiety w ciąży oraz ich rodziny posiadają dodatkowe uprawnienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Mogą m.in. korzystać z tych świadczeń poza kolejnością w szpitalach oraz w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Dzięki ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" kobiety w ciąży oraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym mogą m.in. korzystać ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością w szpitalach oraz w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Należy jednak pamiętać, że placówki medyczne udzielają tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nie listy oczekujących.

W praktyce oznacza to, że świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia. W sytuacji, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego nie jest możliwe w dniu zgłoszenia do placówki medycznej, świadczeniodawca powinien wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Natomiast świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia pacjenta.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach posiadają:
- kobiety w ciąży,
- pacjenci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadającym zaświadczenie od właściwego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
- pacjenci, którzy posiadają tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu",
- inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci.

Wyświetleń: 5676
 
08:55, 20.08.2017 r.

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne