« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Wtorek, 14 lipca 2020 r., imieniny Marcelina, Ulryka, Bonawentury

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Skrzynka skarg: czy monitoring w pracy, bez zgody pracowników, jest legalny?

Skrzynka skarg, pochwał i pomysłów:
Nurtuje mnie pytanie - czy monitoring w zakładzie pracy, zamontowany bez zgody pracowników, jest legalny i dopuszczalny w każdej formie? Chodzi w szczególności o budkę dla pracowników ochrony.

Czy instalując monitoring w miejscu, które służy jako pomieszczenie socjalne, szatnia, jadalnia i jednocześnie miejsce pracy jest legalne i nie bije w prywatność pracowników?

Mówiąc dokładniej, czy w pomieszczeniu (budce) dla pracowników ochrony, dopuszczalne jest instalowanie kamer monitorujących tylko i wyłącznie to pomieszczenie? Dodam, że w tym miejscu pracownicy nie tylko pracują, ale też przebierają się, jedzą i myją. Czy takie praktyki są sytuacją normalną i czy można zwolnić pracownika za zasłonięcie kamer w takim miejscu? Dodam, że nie chodzi o spanie w nocy czy zaniedbywanie obowiązków, wszystko w tej kwestii jest niepodważalnie prawidłowe.

Odpowiada Adam Pszczółkowski, specjalista z Państwowej Inspekcji Pracy, oddział Ostrołęka:
W polskim ustawodawstwie, podobnie jak w innych państwach Unii Europejskiej, nie ma kompleksowej regulacji prawnej pojęcia monitoringu pracowników, jak również zasad jego prowadzenia w firmie. Przyjmuje się, że pracodawca może stosować monitoring podwładnych, a jego uprawnienia do prowadzenia tego typu działań wynikają przede wszystkim z ogólnych uprawnień do kontrolowania pracowników, uregulowanych w kodeksie pracy.

Fakt dopuszczalności stosowania monitoringu zatrudnionych nie oznacza jednak, że firma może stosować go w sposób dowolny i nieograniczony. Przepisy kodeksu pracy stanowią, że pracodawca ma obowiązek organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy (art. 94 pkt 2 kodeksu pracy). Pracodawca jest również podmiotem, na którym spoczywa ryzyko prowadzonej działalności i który ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkodę wyrządzoną przez pracowników przy wykonywaniu obowiązków służbowych (art. 120 kodeksu pracy). Takim obowiązkom pracodawcy odpowiada, leżący po stronie pracownika, obowiązek sumiennego i starannego wykonywania pracy oraz przestrzegania: czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, zasad współżycia społecznego, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych. Pracownik ma również obowiązek dbać o dobro zakładu pracy i chronić jego mienie (art. 100 kodeksu pracy).

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że korzystanie przez pracodawcę z monitoringu za pomocą kamer w celu chronienia pracodawcy przed zagrożeniami zewnętrznymi, np. kradzieżami czy wejściem na teren zakładu pracy osób nieuprawnionych, a także zabezpieczenia się przed ewentualnymi działaniami pracowników, które mogą wyrządzić szkodę pracodawcy lub osobom trzecim, jak również kontrolowania wykonywania pracy przez pracowników, wydaje się dopuszczalne. Warunkiem stosowania tego rodzaju kontroli jest to, że pracodawca zadba, aby dobra osobiste pracowników nie zostały naruszone oraz aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w prywatność pracowników, a także pod warunkiem, że środki stosowane przez pracodawcę będą adekwatne do celów, którym mają służyć. Korzystanie przez pracodawcę z jakiejkolwiek z form kontroli pracowników musi odbywać się z poszanowaniem ich dóbr osobistych oraz prawa do prywatności. Wynika to przede wszystkim z art. 5, art. 30 i następnych Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także z art. 111 kodeksu pracy oraz z art. 23 kodeksu cywilnego. Ponadto w art. 47 Konstytucji RP wskazano kolejne dobra osobiste podlegające ochronie, w tym przede wszystkim prawo do prywatności.

Monitorowanie przez pracodawcę miejsca pracy za pomocą kamer nie wymaga uzyskania od pracowników zgody na takie sprawowanie kontroli wykonywania pracy czy też bezpieczeństwa zakładu pracy lub pracownika w miejscu pracy. Jednakże pracodawca, będąc zobligowany przepisami kodeksu pracy do szanowania godności oraz dóbr osobistych pracowników, powinien ich poinformować, że miejsca pracy mogą być monitorowane. Zasady stosowanego w zakładzie pracy monitoringu za pomocą kamer mogą wynikać np. z regulaminu pracy lub wewnętrznego zarządzenia pracodawcy jak również mogą być udostępnione do wiadomości wszystkim pracownikom w zwyczajowo przyjęty sposób, np. poprzez zamieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń. Monitorowanie pracowników za pomocą kamer jest przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, dlatego też pracodawca powinien w odpowiedni sposób zabezpieczyć dane uzyskane w wyniku prowadzonego monitoringu oraz przechowywać je tylko przez taki czas, jaki jest niezbędny dla celów monitorowania. Ta regulacja dodatkowo wzmacnia ochronę pracowników przed skutkami monitorowania wykonywania przez nich pracy.

Objęcie monitoringiem kamer pomieszczeń socjalnych, np. szatni, stołówek oraz palarni znajdujących się na terenie zakładu pracy, jest działaniem pracodawcy nieznajdującym uzasadnienia. Zwłaszcza w takich pomieszczeniach jak szatnie, łazienki i toalety prawo pracownika do prywatności powinno być szczególnie chronione. Pracownik nie wykonuje bowiem w takich pomieszczeniach czynności służbowych. Zatem odpada przesłanka monitorowania jego zachowań przez pracodawcę, wywodzoną z kierowniczej roli pracodawcy w procesie organizowania pracy i wykonywania jej przez pracowników.

Podsumowując najważniejszymi warunkami, które musi spełnić firma, by móc prowadzić monitoring nie naruszając przy tym praw pracowniczych są:
1. zgodność z prawem - monitoring nie może naruszać przepisów prawa,
2. proporcjonalność - pracodawca powinien stosować takie formy monitoringu, które w jak najmniejszym stopniu ingerują w prywatność podwładnych,
3. usprawiedliwiony cel - firma musi kierować się odpowiednim celem wprowadzenia określonych form monitoringu,
4. transparentność - przed wprowadzeniem monitoringu, pracodawca musi powiadomić pracowników, jak również określić formy takiej kontroli,
5. ochrona danych - wprowadzając monitoring w firmie pracodawca musi uwzględnić przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
Powyższe warunki legalnego monitorowania pracowników potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13.02.2014 r. (I OSK 2436/12 ).

Wyświetleń: 8320
 
15:00, 10.08.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

adamoski
15:48, 10.08.2017 r.
Warto w tym miejscu podkreślić, że Kodeks Pracy reguluje sprawy dotyczące pracowników, a nie zleceniobiorców. Zleceniobiorca nie ma pracodawcy, lecz zleceniodawcę, a to różnica. Piszę to w kontekście branży ochroniarskiej, gdzie większość pracuje na umowy-zlecenia.
Pozostaje Sąd Cywilny i sprawa o naruszenie dóbr osobistych. A jakie sądy są, każdy widzi.
Bob
16:24, 10.08.2017 r.
A nie prościej się zwolnić i iść do pracy tam gdzie nie ma monitoringu. A nie gderać, że ktoś sobie założył monitoring itp?
...
19:36, 10.08.2017 r.
Jakiś "ochroniarz" nie mógł się przespać na nocce i wielka afera
do Bob
19:37, 10.08.2017 r.
Jakie to proste, nie? Jesteś genialny! Jak sąsiad drze paszczę w nocy, to wyprowadź się na inne osiedle. Jak masz prezydenta miasta nieroba, to przeprowadź się do innego miasta. Jak państwem rządzą oszołomy, przeprowadź się do innego kraju. To nie jest gderanie, tylko dbanie o respektowanie prawa i zasad współżycia społecznego. Chyba, że masz mentalność niewolnika, którym każdy może pomiatać, a jemu to nie przeszkadza.
STAN
19:49, 10.08.2017 r.
" Niech pan się przeprowadzi " - tak mi kiedyś odpowiedział dzielnicowy, kiedy kolejny raz przyszedłem poskarżyć się na wyjątkowo hałaśliwych sąsiadów z wyższego piętra.
ketuks
22:27, 10.08.2017 r.
za wszystko można zwolnić pracownika, ponieważ pracodawca nie musi podawać rzeczywistych powodów zwolnienia i nikt mu nie udowodni złych intencji. inspekcja pracy jest bezradna. dodając do tego ustrój w którym żyjemy i zasadę że nie musimy pracować wynika że pracownik stoi na straconej pozycji. jedynym rozwiązaniem jest powrót do socjalizmu, zasada że każdy musi pracować, likwidacja spekulacji etc.długo by mówić
ketuks
22:43, 10.08.2017 r.
widzisz nie podasz co to za firma bo dla niepoznaki za jakiś czas zostaniesz zwolniony(a), jesteś w firmie na łasce pana, w kapitalizmie wolność kończy się w momencie pójścia do pracy.
Marcin
08:47, 11.08.2017 r.
Najlepiej niech nie zabierają głosu ludzie którym pracodawca nie zainstalowal kamery nad głowa . Co innego zakład pracy i hale produkcyjne a co innego branża ochrony gdzie miejsce pracy to 3m2 i zazwyczaj jest to sztania stołówka i miejsce pracy w jednym . DLA TYCH CO MAJĄ PROBLEM ZE ZROZUMIENIEM ZADANEGO PYTANIA TŁUMACZĘ ZE CHODZI OTO ŻE JESLI PRACODAWCA CHCE MONTOWAC KAMERE W MIEJSCU PRACY NEICH TO ROBI ALE PRZY SPEŁNEINIU WARUNKÓW : POMIESCZENIE SOCJALNE POWINNO BYC NIE OBJETE MONITORINGIEM A JESLI NIE JEST NAM GO W STANIE ZAPEWNIC NIECH USZANUJE NASZĄ PRYWATNOŚĆ. Kolega napisał że nie chodzi tu o spanie DO KOLEGI co podpisałeś się kropkami ... @ 19:36, 10.08.2017. Kto pracuje w tym zawodzie wie ze w nocy są obchody , odbijanie czujek i kontrole wewnętrzne a nie które firmy stosuja nawet zgłaszenie się telefoniczne na stanowisko dowodzenia co 30 minut ,
Kolejna mądra odpowiedz kolegi Bob @ 16:24, 10.08.2017 . To samo mogę i ja tobie odpowiedzieć jeśli nie dotyczy ciebie artykuł nie czytaj go tylko poszukaj sobie ciekawostek z zycia celebrytow na innym portalu
kaktus
09:08, 11.08.2017 r.
ketuks, chyba dawno nie czytałeś Kodeksu Pracy.
kaktus
09:39, 11.08.2017 r.
ketuks, czytaj to:

"Uzasadnienie wypowiedzenia.

Obecny Kodeks pracy wprowadza po stronie pracodawcy obowiązek informowania pracownika o przyczynie uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę. Aby wypowiedzenie złożone przez pracodawcę rzeczywiście było skuteczne, konieczne jest podanie jego obiektywnej przyczyny, która powinna pozostawać w związku z danym stosunkiem pracy, a przy tym zostać poddana społecznej kontroli ze strony działających w zakładzie pracy związków zawodowych.

Zasadność wypowiedzenia zawsze dodatkowo zweryfikowana jest przez sąd pracy, jeżeli pracownik w drodze powództwa zakwestionuje akt wypowiedzenia. Z drugiej strony pracownik składający wypowiedzenie nie ma takiego przymusu. Taki stan prawny ma swoje umocowanie w art. 10 § 1 Kodeksu pracy zapewniającym każdemu obywatelowi RP wolność wyboru miejsca pracy."
OBSERWATOR
10:04, 11.08.2017 r.
jeśli firma zakłada monitoring żeby móc podglądać pracowników to w biurach też pracują pracownicy więc moje pytanie brzmi ..dlaczego w biurach nie ma kamer ? :crying:
BIGBROTHER
15:12, 11.08.2017 r.
bo w biurach siedza na monitorach i ogladaja przy kawie pracownikow jak zapier*** :crying: yebac tych co chcieli zamontowac kamery popier*****!!! :wink:
mezo
11:40, 12.08.2017 r.
jak to nie ma w biurach kamer oczywiscie że są na Goworkach zakład pracy odchronionej ...szefuncio z domu dyryguje cha cha chaujaja jabęc.....
« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne