« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Wtorek, 24 października 2017 r., imieniny Marcina, Rafała, Arety

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Sejmik Województwa Mazowieckiego bez siedziby?

Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowieckiPo osiemnastu latach użytkowania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego pomieszczeń w budynku przy pl. Bankowym, wojewoda mazowiecki wypowiada samorządowi Mazowsza umowę. - Termin wypowiedzenia upływa 31 października br. - informuje urząd marszałkowski.

- Oceniamy tę decyzję jako niesprawiedliwą. Pomieszczenia te samorząd województwa mazowieckiego użytkował od 1 stycznia 1999 r. i były to pomieszczenia, którymi przed tą datą władał Sejmik Samorządowy Województwa Warszawskiego. W 2000 r. podpisaliśmy w tej sprawie z urzędem wojewódzkim stosowne porozumienie. Warto zaznaczyć, że Mazowsze jest jedynym samorządem, który nie posiada własnej siedziby. Teraz chce mu się odebrać prawo użytkowania pomieszczeń w miejscu, które od samego początku było związane z jego działalnością - podkreśla Waldemar Kuliński, sekretarz województwa, dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W myśl przepisów wprowadzających ustawę reformującą administrację publiczną mienie będące we władaniu sejmików samorządowych, staje się z mocy prawa mieniem samorządów województw. Z ustawy o samorządzie województwa wynika obowiązek przekazania województwu mienia Skarbu Państwa, służącego realizacji zadań województwa określonych tą ustawą.

- Samorząd Mazowsza został postawiony w sytuacji, w której wypowiada mu się umowy i porozumienia, regulujące korzystanie z mienia wykorzystywanego do realizacji tych celów. Dotyczy to właśnie pomieszczeń znajdujących się na pl. Bankowym. Do czasu wprowadzenia reformy na pl. Bankowym 3/5 znajdowała się siedziba Sejmiku Warszawskiego. Samorząd województwa mazowieckiego w myśl przepisów z 1998 r. rozpoczął swoją działalność właśnie w tym miejscu, a obecnie swoją siedzibę ma tam Sejmik Województwa Mazowieckiego. To właśnie na pl. Bankowym odbywają się posiedzenia komisji sejmiku oraz sesje Sejmiku Województwa Mazowieckiego, podczas których zapadają ważne dla województwa oraz jego mieszkańców decyzje - informuje rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W przeciągu ostatnich kilkunastu lat - jak podaje rzecznik - samorząd Mazowsza na swój koszt dokonał w zajmowanych przy pl. Bankowym pomieszczeniach szeregu remontów, m.in. wymiany posadzek, montażu ogrzewania itp.

- Warto zaznaczyć, że od 2006 r. strona rządowa sukcesywnie nakładała na samorząd województwa mazowieckiego nowe zadania zlecone. Od tego czasu przejęliśmy do ich realizacji ponad 50 pracowników bez zapewnienia im przez stronę rządową zaplecza biurowego. Obecnie pracę na rzecz realizacji zadań zleconych wykonuje ponad 100 pracowników - zaznacza rzecznik prasowy.

W tej sprawie Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wydał komunikat.

- W związku z przejęciem przez wojewodę od samorządu województwa zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, konieczne było wypowiedzenie (z trzymiesięcznym okresem, który rozpoczyna się od 1 sierpnia) umowy ws. użytkowania pomieszczeń przez urząd marszałkowski. Wypowiedzenie dotyczy pomieszczeń biurowych (wedle naszych informacji pracuje w nich ok. 20 osób), a nie sali posiedzeń sejmiku - deklarujemy, że mogą się one niezmiennie odbywać w sali im. S. Starzyńskiego - czytamy na stronie MUW.

Przygotowanie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do realizacji nowych obowiązków - jak podaje urząd wojewódzki - obejmuje m.in.: zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych dla pracowników. W tym celu niezbędne jest pozyskanie nowej powierzchni biurowej.

- Wychodząc naprzeciw potrzebom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wojewoda zaproponował możliwość zagospodarowania przez urząd marszałkowski innej powierzchni biurowej w budynku trzypiętrowym w Warszawie, należącym do Skarbu Państwa. Ma on większą powierzchnię niż dotychczas zajmowane pomieszczania. Ponadto urząd marszałkowski może przejąć go na własność, tak więc jest to korzystniejsze niż umowa użyczenia, dotycząca powierzchni przy pl. Bankowym - czytamy dalej.

Umowa z urzędem marszałkowskim - jak podaje MUW - dotycząca użyczenia pomieszczeń przy pl. Bankowym 3/5 przewidywała możliwość wypowiedzenia.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie MUW w Warszawie.

Wyświetleń: 717
 
07:20, 30.07.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Brak komentarzy!

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne