« Powrót do serwisu Moja Ostrołęka

Środa, 27 stycznia 2021 r., imieniny Angeliki, Przybysława, Ilony

Moja Ostrołęka

Archiwum artykułów

Zmiana nazw ulic bez wymiany dokumentów

Ulica gen. Zygmunta BerlingaOstrołęczanie nie muszą obwiać się wymiany dokumentów w związku ze zmianą nazw ulic w naszym mieście, które propagują system totalitarny. Należy jedynie powiadomić niektóre urzędy, dokonując aktualizacji danych m.in. w ZUS, bankach czy urzędzie skarbowym.

- Ustawa dekomunizacyjna, na mocy której samorząd jest zobligowany do zmiany nazw ulic propagujących system totalitarny, zwalnia mieszkańców (osoby fizyczne) z obowiązku wymiany dokumentów tożsamości, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów - informuje ostrołęcki ratusz.

Ulice, które zmienią nazwę to: gen. Zygmunta Berlinga, Wiery Bielik i Tatiany Makarowej, Bojowników, Braterstwa Broni, Mariana Buczka, gen. armii Aleksandra Gorbatowa, Jana Kędzierskiego, Jana Krasickiego, Wincentego Pstrowskiego, Hanki Sawickiej, 6 Września, I Armii Wojska Polskiego, Batalionu Czwartaków.

W związku z powyższym mieszkańcy wyżej wymienionych ulic powinni podjąć następujące czynności:
1. Urząd Skarbowy w Ostrołęce - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z urzędem skarbowym, można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS.

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG w Urzędzie Miasta Ostrołęki (więcej informacji na stronie bip urzędu miasta) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.

Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy:
- adres zamieszkania,
- adres zameldowania,
- adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
- adres do doręczeń,
- adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
- adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.

4. Dostawca energii elektrycznej i gazu - osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy.

5. Urząd Miasta Ostrołęki oraz podległe mu instytucje wprowadzą zmiany "z urzędu".

6. Banki - należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.

Dla informacji podaje się również, że kwestia ponoszenia kosztów zmiany dokumentów przez mieszkańców w sytuacji zmiany nazwy ulic kształtuje się następująco:
- dowody osobiste - posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy,
- paszporty - zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758 ze zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela,
- dowody rejestracyjne i prawa jazdy - zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową,
- tabliczki z numerem porządkowym, zawierające nazwę ulicy - właściciele nieruchomości poniosą koszty wykonania nowych tabliczek, bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zmiana w księdze wieczystej - nieodpłatnie (należy złożyć wniosek o zmianę w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce),
- mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam (miasto w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów - brak podstaw prawnych dla tego typu działania),
- gmina - miasto Ostrołęka, zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629, ze zm.) do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w mieście oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości (miasto poniesie więc koszty wykonania i umieszczania nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej),
- zarządcy budynków przy zmienianych ulicach zobowiązani są do dokonania zmian nazwy ulicy na nową w przypadku, gdy istnieje stara nazwa na budynku (umieszczenie na budynkach aktualnych nazw ulic ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich),
- zmiany w ewidencji gruntów i budynków miasta Ostrołęki, w odniesieniu do położenia nieruchomości, zostaną dokonane "z urzędu",

Prezydent miasta wystosował też pisemne powiadomienia o zmianie nazw ulic do instytucji takich jak: straż miejska i urząd statystyczny.

Wyświetleń: 3237
 
15:57, 19.06.2017 r.

« Powrót do archiwum

Komentarze

Brak komentarzy!

« Powrót do archiwum

Szukaj w archiwum

Reklama

Najbardziej poczytne